Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 24-09-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 24 de septiembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 74 00:27:50
  PP 13 00:23:00
  PSOE 28 00:46:12
  CIUTADANS 15 00:21:42
  COMPROMÍS 7 00:23:45
  Ajuntament 11 00:24:40

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 8/2020, de 30 de juliol, i la de la sessió extraordinària núm. 9/2020, de 27 d’agost de 2020
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).

  Marcos Segarra Piñana (00:01:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:02:13)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de la primera pròrroga sol·licitada per SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA del contracte subscrit amb l’Ajuntament de Benicarló el 17 de desembre de 2010, relatiu al servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d’evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló (Exp. 17/2010).
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Marcos Segarra Piñana (00:03:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:04:22)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:04:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:06:05)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 14/2020-OACSE, relació de factures F/2020/26.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Marcos Segarra Piñana (00:07:15)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:08:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:11:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:43)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:17:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:24)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-036/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/36.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Marcos Segarra Piñana (00:20:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Carlos Flos Fresquet (00:21:21)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-037/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/37.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Marcos Segarra Piñana (00:22:20)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Carlos Flos Fresquet (00:23:08)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:23:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-038/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/38
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Marcos Segarra Piñana (00:24:26)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Carlos Flos Fresquet (00:25:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:25:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Benjamín Martí Esdbrí (00:26:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Carlos Flos Fresquet (00:26:32)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-039/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/39
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Marcos Segarra Piñana (00:27:09)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Marcos Segarra Piñana (00:27:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:28:43)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Benjamín Martí Esdbrí (00:29:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Marta Escudero Albor (00:29:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:33:41)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Benjamín Martí Esdbrí (00:38:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Marta Escudero Albor (00:39:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:41:49)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-004/20-HPMP
  9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.

  Marcos Segarra Piñana (00:44:14)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:34)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent a l’Ajuntament de Benicarló, aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2012.
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Marcos Segarra Piñana (00:47:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:56:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:00:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Marta Escudero Albor (01:09:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:16:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Ildefonso Añó Lores (01:16:17)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Moció del grup municipal Ciutadans per la que se reclamen mesures de garantia per a la seguretat i la convivència ciutadana front a l’ocupació il·legal de vivendes.
  11. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades del 13 d’agost al 12 de setembre de 2020.
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marta Escudero Albor (01:24:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:27:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:27:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:28:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:28:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:28:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Román José Sánchez Mateu (01:28:56)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:29:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marcos Segarra Piñana (01:29:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Marta Escudero Albor (01:37:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:40:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:43:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:44:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Román José Sánchez Mateu (01:47:11)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (01:51:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  13. Precs i preguntes

  Jorge Llorach Senar (01:52:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  13. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (01:53:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes

  Fernando Jovani Diago (01:57:52)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (02:00:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Precs i preguntes

  Benjamín Martí Esdbrí (02:00:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS