Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 14-05-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 14 de mayo de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 13 00:02:07
  PP 2 00:00:48
  PSOE 5 00:01:36
  CIUTADANS 3 00:00:42
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 2 00:04:26

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Carlos Flos Fresquet (00:00:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Pedro Joaquín García Bautista (00:01:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  0. Ratificació de la urgència

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Benjamín Martí Esdbrí (00:01:37)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  0. Ratificació de la urgència

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Carlos Flos Fresquet (00:01:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  0. Ratificació de la urgència
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:39)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Carlos Flos Fresquet (00:04:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:07)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT).
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:46)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Carlos Flos Fresquet (00:08:09)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Pedro Joaquín García Bautista (00:08:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:57)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Carlos Flos Fresquet (00:09:16)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP).

  ORDEN DEL DÍA


  0. Ratificació de la urgència (00:00:18)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:00:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:01:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:01:37)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:01:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  1. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades, correcció d’error i aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’OACSE per a l’exercici 2018. (exp. 02/17-RPT). (00:02:29)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:39)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:04:46)

  Carlos Flos Fresquet (00:04:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:07)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de resolució de reclamacions presentades i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Benicarló, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’OACSE per a l’exercici 2018. (I-005/17-HPAP). (00:05:33)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:05:46)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:08:08)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:09)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:08:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:57)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:09:16)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló