Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 29-11-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de noviembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 20 00:09:33
  PP 4 00:16:13
  PSOE 8 00:03:51
  CIUTADANS 0 00:00:00
  COMPROMÍS 1 00:05:24
  Ajuntament 6 00:06:29

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: - Acta sessió ordinària 14/2018, de data 25 d'octubre de 2018. - Acta sessió extraordinària núm. 15/2018, de data 15 de novembre de 2018.
  2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019.

  Marcos Segarra Piñana (00:01:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA: PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019.
  3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts.

  Marcos Segarra Piñana (00:04:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Marcos Segarra Piñana (00:07:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  José María Serrano Forner (00:09:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:08)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  José María Serrano Forner (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:27)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44.
  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.

  Marcos Segarra Piñana (00:16:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.

  Carlos Flos Fresquet (00:17:28)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:40)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.

  Marcos Segarra Piñana (00:19:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.

  Carlos Flos Fresquet (00:19:52)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47.
  8. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimeste de 2018 (Ex. I-003/18-HPP)
  9. Dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP)
  10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018.
  11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. 11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA

  Marta Escudero Albor (00:21:11)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. 11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. 11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA
  12. Precs i preguntes

  José María Serrano Forner (00:26:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:38:49)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  José María Serrano Forner (00:40:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:41:13)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents:

  - Acta sessió ordinària 14/2018, de data 25 d'octubre de 2018.
  - Acta sessió extraordinària núm. 15/2018, de data 15 de novembre de 2018. (00:00:18)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. PUNT D’URGÈNCIA NO INCLÒS A L’ORDRE DEL DIA:
  PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT FALLERES MAJORS I CORTS D’HONOR 2019. (00:01:05)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:01:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:24)

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'inici del procediment d'exproplació forçosa de dos finques per a l'ampliació i consolidació de l'abocador de residus inerts. (00:04:35)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:04:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:06:37)

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 44/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures num. F/2018/44. (00:07:30)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:07:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:08:31)

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:09:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:08)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:27)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta daprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 45/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/45. (00:16:25)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:16:37)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:17:26)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:17:28)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 46/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/46. (00:17:45)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:18:40)

  Carlos Flos Fresquet (00:18:40)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extsajudicial de crèdit núm. 47/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relacio de factures núm. F/2018/47. (00:18:55)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:19:51)

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:52)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al tercer trimeste de 2018 (Ex. I-003/18-HPP) (00:20:08)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dació de compte de l'informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2018 (Ex. I-004/18-HPP) (00:20:15)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d'octubre de 2018 al 12 de novembre de 2018. (00:20:25)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  11. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  11.1. MOCIÓ SOBRE LA MILLORA EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA A LA FIBROMIÀLGIA (00:20:37)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:21:11)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  12. Precs i preguntes (00:26:49)


  Rosario Miralles Ferrando (00:26:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:26:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:38:49)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:40:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:41:13)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló