Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 30-07-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de julio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 62 00:15:22
  PP 11 00:12:12
  PSOE 26 00:48:56
  CIUTADANS 5 00:05:29
  COMPROMÍS 9 00:19:12
  Ajuntament 11 00:11:55

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 7/2020, de 25 de juny de 2020.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:45)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Pedro Manchón Pau (00:01:15)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Marta Escudero Albor (00:07:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Pedro Manchón Pau (00:10:45)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:21:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Marta Escudero Albor (00:22:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Pedro Manchón Pau (00:24:59)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del programa d’actes de les Festes Patronals 2020.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020

  Marcos Segarra Piñana (00:28:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020

  Pedro Manchón Pau (00:28:32)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2020
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals per a l’any 2021 i les festes escolars per al curs 2020-2021

  Marcos Segarra Piñana (00:29:22)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals per a l’any 2021 i les festes escolars per al curs 2020-2021

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de les festes locals per a l’any 2021 i les festes escolars per al curs 2020-2021
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Marcos Segarra Piñana (00:32:09)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Carlos Flos Fresquet (00:33:06)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-028/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/28.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Marcos Segarra Piñana (00:36:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Carlos Flos Fresquet (00:37:07)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:37:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-029/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/29
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Marcos Segarra Piñana (00:38:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Carlos Flos Fresquet (00:39:00)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:39:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Marta Escudero Albor (00:39:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:11)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-030/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/30.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Marcos Segarra Piñana (00:42:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Carlos Flos Fresquet (00:42:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:43:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Marta Escudero Albor (00:43:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Carlos Flos Fresquet (00:44:25)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-031/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/31.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Marcos Segarra Piñana (00:45:23)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:46:15)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:46:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:47:18)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:47:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 12/2020- OACSE, relació de factures F/2020/22.
  10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP

  Marcos Segarra Piñana (00:48:11)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP

  Carlos Flos Fresquet (00:49:37)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de convalidació de la resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit núm. I-003/20-HPMP
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Marta Escudero Albor (00:50:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Marta Escudero Albor (00:53:44)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Román José Sánchez Mateu (00:57:40)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Moció del grup municipal Compromís per al canvi de nom de l’avinguda Joan Carles I.
  12. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de de juny de 2020 al 12 de juliol de 2020.
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Carlos Flos Fresquet (01:02:56)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:03:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Benjamín Martí Esdbrí (01:03:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (01:04:36)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:04:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 13.01. Mocio
  13.02. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (01:05:33)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13.02. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13.02. Mocio
  14. Precs i preguntes.

  Josep Lluis Segura I Monterde (01:10:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: COMPROMÍS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:15:21)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Maria Aranzazu Garcia Roldan (01:24:00)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:25:24)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:32:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Maria Aranzazu Garcia Roldan (01:32:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Román José Sánchez Mateu (01:34:03)
  Cargo: 5é tinent d'Alcaldia. Regidor d'Urbanisme i Mobilitat Urbana Sostenible i Promoció Econòmica. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:35:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (01:36:05)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:37:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (01:37:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:39:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Fernando Jovani Diago (01:39:19)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (01:40:53)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:42:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Pedro Manchón Pau (01:43:12)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:44:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:44:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Pedro Manchón Pau (01:45:11)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (01:45:54)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  14. Precs i preguntes.