Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 27-02-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de febrero de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 44 00:17:09
  PP 10 00:10:43
  PSOE 17 00:10:59
  CIUTADANS 5 00:04:24
  COMPROMÍS 1 00:02:17
  Ajuntament 10 00:15:46

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2020, de 30 de gener de 2020.
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Ildefonso Añó Lores (00:02:36)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  José María Compte Brosed (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Ildefonso Añó Lores (00:04:25)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Marcos Segarra Piñana (00:05:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Pedro Manchón Pau (00:06:26)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Pedro Manchón Pau (00:07:21)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:11)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:10:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:12:03)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Marcos Segarra Piñana (00:14:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:08)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Marta Escudero Albor (00:17:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Carlos Flos Fresquet (00:19:50)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:21:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:33)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Marcos Segarra Piñana (00:25:50)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Carlos Flos Fresquet (00:26:35)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:26:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Carlos Flos Fresquet (00:28:16)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Marcos Segarra Piñana (00:28:56)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Carlos Flos Fresquet (00:29:42)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Carlos Flos Fresquet (00:30:58)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit Ajuntament de Benicarló Secretaria núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Marcos Segarra Piñana (00:31:42)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Carlos Flos Fresquet (00:32:29)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:32:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.
  10. Dació de compte de l’informe del Pla d’Ajust, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I003/19-HPP).
  11. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 004/19-HPP).
  12. Dació de compte de l’informe de la la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 7/2019-Int-OACSE).
  13. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 010/20-HOTRO).
  14. Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 08-01/2020-EE).
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2020.
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:35:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (00:37:13)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. 16.1. Mocio
  16.2. Mocio

  Marcos Segarra Piñana (00:41:30)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16.2. Mocio

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16.2. Mocio
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:46:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:50:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (00:51:43)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:53:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:53:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (00:54:36)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:56:12)
  Cargo: Regidora delegada de Medi Ambient. Regidora de Participació Ciutadana i Serveis Lingüístics. | Pertenece a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1.Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2020, de 30 de gener de 2020. (00:00:13)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de la creu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió. (00:00:33)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ildefonso Añó Lores (00:02:36)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:03:42)

  José María Compte Brosed (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ildefonso Añó Lores (00:04:25)
  Cargo: 1r tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Governació i Brigada d'Obres. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i a la Junta Local Fallera de Benicarló. (00:05:00)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:05:10)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:06:26)

  Pedro Manchón Pau (00:06:26)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:06:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Manchón Pau (00:07:21)
  Cargo: 2n tinent d'Alcaldia i portaveu adjunt. Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni Cultural i Festes i Falles. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:07:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04. (00:08:13)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:27)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:09:11)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:09:26)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:10:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05. (00:11:03)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:11:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:12:03)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:12:15)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE