Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 20-12-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 20 de diciembre de 2018

Duración 00:00

  • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
    Alcaldessa 58 00:32:40
    PP 17 00:18:31
    PSOE 22 00:12:11
    CIUTADANS 1 00:00:28
    COMPROMÍS 0 00:00:00
    Ajuntament 18 00:23:25

    INTERVENCIONES


    Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    1. Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 16/2018, de data 29 de novembre de 2018.
    2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

    Marcos Segarra Piñana (00:00:49)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

    Rosario Miralles Ferrando (00:05:07)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

    Benjamín Martí Esdbrí (00:12:50)
    Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
    2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

    Rosario Miralles Ferrando (00:13:18)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    2. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.
    3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU

    Marcos Segarra Piñana (00:14:28)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU

    Rosario Miralles Ferrando (00:18:04)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    3. Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU
    4. Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.

    Marcos Segarra Piñana (00:24:21)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    4. Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.

    Rosario Miralles Ferrando (00:26:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    4. Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.
    5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d'Astúries.

    Marcos Segarra Piñana (00:28:58)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d'Astúries.

    Rosario Miralles Ferrando (00:30:06)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    5. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d'Astúries.
    6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19.

    Marcos Segarra Piñana (00:31:15)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19.

    Rosario Miralles Ferrando (00:32:01)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    6. Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19.
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l'expedient núm. 31/18-TES.

    Marcos Segarra Piñana (00:32:36)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l'expedient núm. 31/18-TES.

    Rosario Miralles Ferrando (00:33:20)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    7. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l'expedient núm. 31/18-TES.
    8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l'expedient núm. 34/18-TES

    Marcos Segarra Piñana (00:33:46)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l'expedient núm. 34/18-TES

    Rosario Miralles Ferrando (00:34:30)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    8. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l'expedient núm. 34/18-TES
    9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.

    Marcos Segarra Piñana (00:34:53)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.

    Rosario Miralles Ferrando (00:35:30)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Marcos Segarra Piñana (00:35:51)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Rosario Miralles Ferrando (00:36:30)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Carlos Flos Fresquet (00:36:32)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Rosario Miralles Ferrando (00:36:42)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    José María Serrano Forner (00:36:47)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Rosario Miralles Ferrando (00:38:40)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Carlos Flos Fresquet (00:38:44)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

    Rosario Miralles Ferrando (00:41:05)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    10. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Marcos Segarra Piñana (00:41:28)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:42:08)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Carlos Flos Fresquet (00:42:11)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:42:19)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    José María Serrano Forner (00:42:21)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:43:34)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Carlos Flos Fresquet (00:43:38)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:44:41)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    José María Serrano Forner (00:44:43)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:45:20)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Carlos Flos Fresquet (00:45:22)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

    Rosario Miralles Ferrando (00:45:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    11. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Marcos Segarra Piñana (00:48:18)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Rosario Miralles Ferrando (00:48:58)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Carlos Flos Fresquet (00:48:59)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Rosario Miralles Ferrando (00:49:07)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    José María Serrano Forner (00:49:10)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Rosario Miralles Ferrando (00:51:22)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Carlos Flos Fresquet (00:51:24)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

    Rosario Miralles Ferrando (00:52:06)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    12. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Marcos Segarra Piñana (00:53:07)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Rosario Miralles Ferrando (00:53:49)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Carlos Flos Fresquet (00:53:51)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Rosario Miralles Ferrando (00:53:57)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    José María Serrano Forner (00:54:01)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Rosario Miralles Ferrando (00:55:03)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Carlos Flos Fresquet (00:55:04)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    José María Serrano Forner (00:55:54)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Rosario Miralles Ferrando (00:56:14)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Carlos Flos Fresquet (00:56:19)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

    Rosario Miralles Ferrando (00:56:35)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    13. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Marcos Segarra Piñana (00:57:01)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (00:57:44)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Carlos Flos Fresquet (00:57:47)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (00:58:03)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    José María Serrano Forner (00:58:06)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (01:00:15)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Carlos Flos Fresquet (01:00:20)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (01:01:04)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    José María Serrano Forner (01:01:05)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (01:01:24)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Carlos Flos Fresquet (01:01:44)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (01:01:47)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    José María Serrano Forner (01:01:50)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

    Rosario Miralles Ferrando (01:01:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    14. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Marcos Segarra Piñana (01:02:12)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:02:54)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Carlos Flos Fresquet (01:02:56)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:03:06)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    José María Serrano Forner (01:03:14)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:04:33)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Carlos Flos Fresquet (01:04:35)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:05:28)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    José María Serrano Forner (01:05:32)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:05:59)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Carlos Flos Fresquet (01:06:02)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

    Rosario Miralles Ferrando (01:06:11)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    15. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.
    16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

    Marcos Segarra Piñana (01:06:27)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

    Rosario Miralles Ferrando (01:07:09)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

    Carlos Flos Fresquet (01:07:11)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

    Rosario Miralles Ferrando (01:07:24)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    16. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Marcos Segarra Piñana (01:08:49)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Rosario Miralles Ferrando (01:09:35)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Carlos Flos Fresquet (01:09:37)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Rosario Miralles Ferrando (01:09:49)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    José María Serrano Forner (01:09:58)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Rosario Miralles Ferrando (01:10:02)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    José María Serrano Forner (01:10:04)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Rosario Miralles Ferrando (01:10:21)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    José María Serrano Forner (01:10:45)
    Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

    Rosario Miralles Ferrando (01:11:13)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    17. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.
    18. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

    Marcos Segarra Piñana (01:11:43)
    Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
    18. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

    Rosario Miralles Ferrando (01:12:23)
    Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
    18. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

    Carlos Flos Fresquet (01:12:26)
    Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE