Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 28-06-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'juny de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 34 00:08:18
  PP 8 00:04:59
  PSOE 11 00:04:33
  CIUTADANS 4 00:03:31
  COMPROMÍS 3 00:08:26
  Ajuntament 7 00:06:49

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 7/2018, de data 31 de maig de 2018.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:51)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  Carlos Flos Fresquet (00:01:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  José María Serrano Forner (00:01:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:39)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Carlos Flos Fresquet (00:03:24)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  José María Serrano Forner (00:03:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Carlos Flos Fresquet (00:03:51)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:24)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  Carlos Flos Fresquet (00:05:09)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  José María Serrano Forner (00:05:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:00)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Carlos Flos Fresquet (00:07:30)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  José María Serrano Forner (00:08:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:29)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:00)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:42)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  José María Serrano Forner (00:12:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:14:51)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:07)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  José María Serrano Forner (00:15:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21.
  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:16:47)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".

  Susana Pérez Alonso (00:17:20)
  Càrrec: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors".
  8. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 3 de maig de 2018 al 12 de juny de 2018.
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:22:28)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Carlos Flos Fresquet (00:24:23)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  José María Serrano Forner (00:24:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:25:02)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia.
  10. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:25:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (00:27:09)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:28:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (00:29:25)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:29:48)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:32:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (00:35:12)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació, si escau, de l'acta núm. 7/2018, de data 31 de maig de 2018. (00:00:18)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2018 corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/17. (00:00:36)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:51)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:01:41)

  Carlos Flos Fresquet (00:01:41)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:49)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:01:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/18. (00:02:25)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:39)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:03:24)

  Carlos Flos Fresquet (00:03:24)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:33)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:03:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:03:51)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/19. (00:04:15)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:04:24)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:05:08)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:05:09)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:05:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/20. (00:05:50)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:00)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:07:29)

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:28)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:07:30)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:02)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:08:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:29)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2018, corresponent a l'expedient núm. l-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/21. (00:10:44)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:00)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:11:42)

  Carlos Flos Fresquet (00:11:42)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:12:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:48)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:14:51)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:07)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:24)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:15:26)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'adhesió a la Declaració per l'oci educatiu "ens reunim amb uns altres valors". (00:16:39)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:00)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:16:47)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Debate (00:17:19)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:19)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Susana Pérez Alonso (00:17:20)
  Càrrec: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  8. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 3 de maig de 2018 al 12 de juny de 2018. (00:21:31)

  Donar compte

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  9. Punts d'urgències i mocions no inclosos a l'ordre del dia. (00:21:42)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:22:28)
  Càrrec: Secretari general | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:21)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:24:23)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:24:44)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:24:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:01)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:25:02)
  Càrrec: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  10. Precs i preguntes. (00:25:28)


  Rosario Miralles Ferrando (00:25:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:25:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:26)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:27:09)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:28:43)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:23)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:29:25)
  Càrrec: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:43)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:29:48)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:32:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:10)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:35:12)
  Càrrec: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertany a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:27)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE