Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 31-05-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de mayo de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 55 00:46:25
  PP 13 00:17:36
  PSOE 14 00:14:00
  CIUTADANS 11 00:21:01
  COMPROMÍS 6 00:10:34
  Ajuntament 10 00:06:21

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: • Acta sessió ordinària núm. 5/2018, de 26 d’abril de 2018. • Acta sessió extraordinària i urgent núm. 6/2018, de 14 de maig de 2018
  2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:02)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:06:00)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:06:41)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:17)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:57)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:08:38)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:20)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:10:02)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l'expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:10:41)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:21)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:57)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:36)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:12:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:14:08)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:45)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:15:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:16:09)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

  Carlos Flos Fresquet (00:16:54)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:17:24)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:18:08)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:18:50)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Juan José Cornelles Batiste (00:19:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:19:37)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:57)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:19)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Juan José Cornelles Batiste (00:21:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:21:51)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:23:32)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

  Marta Escudero Albor (00:23:53)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.
  12. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. 7/18. OACSE).
  13. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex.I-003/18-HPP).
  14. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. I- 004/18-HPP).
  15. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2018 al 12 de maig de 2018.
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:26:52)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Juan Manuel Cerdá Tena (00:27:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:35)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Juan Manuel Cerdá Tena (00:29:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:29:58)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Juan Manuel Cerdá Tena (00:31:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:43)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Filomena Natividad Agut Barceló (00:31:44)
  Cargo: Presidenta de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. A. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT (OACSE)
  17. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:32:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:34:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:36:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:40:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:41:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:43:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  María Nieves Eugenio Bayo (00:56:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  María Jovaní Palau (01:15:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:21:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  María Jovaní Palau (01:21:53)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:22:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:30:32)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:34:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (01:34:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:36:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Marta Escudero Albor (01:36:52)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:38:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Pedro Joaquín García Bautista (01:38:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:39:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (01:39:38)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:42:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:42:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:45:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Ildefonso Añó Lores (01:45:17)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:46:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (01:46:05)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:50:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:50:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (01:54:04)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:55:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  17. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les actes següents:

  • Acta sessió ordinària núm. 5/2018, de 26 d’abril de 2018.
  • Acta sessió extraordinària i urgent núm. 6/2018, de 14 de maig de 2018 (00:00:16)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. (00:00:37)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:02)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE