Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Des d'ací, podeu visualitzar tots els plens de l'Ajuntament de Benicarló i consultar els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 27-11-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'novembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcaldessa 25 00:08:26
  PP 5 00:06:35
  PSOE 7 00:06:25
  CIUTADANS 4 00:05:29
  COMPROMÍS 4 00:14:58
  Ajuntament 4 00:05:39

  INTERVENCIONS


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Carlos Flos Fresquet (00:00:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Marta Escudero Albor (00:07:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Marcos Segarra Piñana (00:11:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Carlos Flos Fresquet (00:13:08)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Marcos Segarra Piñana (00:17:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Marta Escudero Albor (00:20:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Carlos Flos Fresquet (00:28:45)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH).
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Carlos Flos Fresquet (00:30:29)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Marcos Segarra Piñana (00:31:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Carlos Flos Fresquet (00:32:50)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Marta Escudero Albor (00:34:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH).
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Marcos Segarra Piñana (00:40:40)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Carlos Flos Fresquet (00:42:38)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:43:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Marta Escudero Albor (00:45:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE
  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH).

  ORDRE DEL DIA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. (00:00:26)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:08)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:00:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:56)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:02:00)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:02:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:46)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:05:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:07:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:47)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball (Exp. 90/2020-RRHH). (00:10:32)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:42)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:11:13)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:13:08)

  Carlos Flos Fresquet (00:13:08)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:50)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:15:53)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:59)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:18:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:51)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:20:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:28:45)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:05)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  3. Proposició definitiva de modificació de la Relació de Llocs de Treball –Estabilitzaciód’ocupació 2020 (Exp. 306/2020-RRHH). (00:30:08)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:32)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:30:29)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:44)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:31:48)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:47)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:32:50)

  Carlos Flos Fresquet (00:32:50)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:39)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:58)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:34:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:34:40)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:34:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  4. Proposició a la modificació de la plantilla 2019, pressupost prorrogat 2019 (Exp. 307/2020-RRHH). (00:39:53)

  Aprovat

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:17)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:40:40)
  Càrrec: Secretari accidental | Pertany a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:36)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Debate (00:42:38)

  Carlos Flos Fresquet (00:42:38)
  Càrrec: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertany a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:53)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:16)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:43:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:03)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:45:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:46:59)
  Càrrec: Alcaldessa | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló