Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 25-01-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de enero de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 8 00:04:42
  PP 2 00:02:53
  PSOE 1 00:01:06
  CIUTADANS 1 00:00:54
  COMPROMÍS 1 00:00:28
  Ajuntament 2 00:06:09

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió extraordinària núm. 19/2017 de 21 de desembre de 2017
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306).

  Marcos Segarra Piñana (00:00:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306).

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306).
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.

  Joaquim Bueno Bosch (00:09:19)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal.
  PUNT 4é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018.
  PUNT 5t. Punts d'urgència no inclosos a l'ordre del dia.
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:10:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:12:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:52)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:54)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  PUNT 6é. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents:
  Sessió extraordinària núm. 19/2017 de 21 de desembre de 2017 (00:00:15)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 2n. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització d'un tram del carrer d'Astúries, sol urbà del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/306). (00:00:33)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:04:17)

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 3r. Dictamen a la proposta de proclamació de candidats com a components del Consell Escolar Municipal. (00:06:15)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:25)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:09:16)

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (00:09:19)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 4é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de novembre de 2017 al 15 de gener de 2018. (00:10:12)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 5t. Punts d'urgència no inclosos a l'ordre del dia. (00:10:41)


  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  PUNT 6é. Precs i preguntes. (00:10:49)


  Rosario Miralles Ferrando (00:09:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:10:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:12:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:52)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:54)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló