Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 27-09-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de septiembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 39 00:08:42
  PP 10 00:11:20
  PSOE 13 00:19:42
  CIUTADANS 4 00:09:53
  COMPROMÍS 4 00:12:15
  Ajuntament 7 00:10:42

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de l’acta sessió ordinària del Ple núm. 11/2018, de data 30 d’agost de 2018.
  2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment.
  3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment.
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Marcos Segarra Piñana (00:10:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:41)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  José María Serrano Forner (00:11:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:59)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  José María Serrano Forner (00:13:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:04)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34.
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  Marcos Segarra Piñana (00:14:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:42)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  José María Serrano Forner (00:16:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35.
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Marcos Segarra Piñana (00:17:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:17:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  José María Serrano Forner (00:18:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:18:58)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  José María Serrano Forner (00:19:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Carlos Flos Fresquet (00:20:20)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  José María Serrano Forner (00:20:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  Marcos Segarra Piñana (00:21:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  Carlos Flos Fresquet (00:22:13)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  José María Serrano Forner (00:22:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  Marcos Segarra Piñana (00:24:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:02)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  José María Serrano Forner (00:25:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38.
  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 d’agost de 2018 al 12 de setembre de 2018
  10. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  11. Precs i preguntes.

  José María Serrano Forner (00:26:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:31:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:32:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:37:27)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:40:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:41:48)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:43:24)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:49:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:52:11)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (00:57:36)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (01:05:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (01:07:47)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes.
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Susana Pérez Alonso (01:10:17)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Joaquim Bueno Bosch (01:11:01)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  LA VOZ DEL PUEBLO

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  LA VOZ DEL PUEBLO

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de l’acta sessió ordinària del Ple núm. 11/2018, de data 30 d’agost de 2018. (00:00:14)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució del contracte subscrit amb INVESAL 3000, S.L., agent urbanitzador del P.A.I. d’Astúries, i d’inici d’un nou procediment. (00:00:30)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:46)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment de resolució de l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. U.A.19, i d’inici d’un nou procediment. (00:06:04)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:21)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 34/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/34. (00:10:36)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:10:55)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:11:41)

  Carlos Flos Fresquet (00:11:41)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:11:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:12:59)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:13:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:04)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 35/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/35. (00:14:38)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:14:53)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:15:39)

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:42)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:16:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 36/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/36. (00:16:49)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:17:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:49)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:17:50)

  Carlos Flos Fresquet (00:17:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:17)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:18:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:18:58)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:19:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:20:20)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:20:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 37/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/37. (00:21:10)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:21:28)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:12)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:22:13)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:22:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 38/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/38. (00:23:54)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:24:08)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:24:59)

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:25:02)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:25:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 d’agost de 2018 al 12 de setembre de 2018 (00:26:08)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia. (00:26:19)


  Rosario Miralles Ferrando (00:25:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  11. Precs i preguntes. (00:26:24)


  Rosario Miralles Ferrando (00:25:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:26:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:31:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:32:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:37:27)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:40:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:40:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:41:48)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:43:24)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan José Cornelles Batiste (00:49:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:52:11)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:21)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (00:57:36)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:05:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (01:05:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (01:07:47)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (01:10:09)

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Susana Pérez Alonso (01:10:17)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:10:56)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Joaquim Bueno Bosch (01:11:01)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE