Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 25-10-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 25 de octubre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 67 00:27:01
  PP 19 00:26:58
  PSOE 24 00:16:51
  CIUTADANS 3 00:01:25
  COMPROMÍS 5 00:11:15
  Ajuntament 16 00:12:32

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de dels actes de les sessions següents: Acta sessió ordinària 12/2018, de data 27 de setembre de 2018. Acta sessió extraordinària núm. 13, de data 10 d’octubre de 2018.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:00:57)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT

  Carlos Flos Fresquet (00:01:44)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal núm. T-9, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal del mercat al detall, corresponent a l'expedient núm. 59/18-GT
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:02:30)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  Carlos Flos Fresquet (00:03:10)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  Rosario Miralles Ferrando (00:03:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  José María Serrano Forner (00:03:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. l-2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, corresponent a l’expedient núm. 60/18-GT.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:09:35)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  Carlos Flos Fresquet (00:10:16)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  José María Serrano Forner (00:10:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 39/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/39.
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:11:32)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:12:32)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Carlos Flos Fresquet (00:13:13)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:28)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  José María Serrano Forner (00:13:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:44)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:27:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  José María Serrano Forner (00:27:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Carlos Flos Fresquet (00:31:02)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 40/2018,corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/40.
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:34:58)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  Carlos Flos Fresquet (00:35:38)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:35:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  José María Serrano Forner (00:35:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 41/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/41.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:36:27)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  Carlos Flos Fresquet (00:37:07)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  José María Serrano Forner (00:37:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 42/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/42
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:37:59)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.

  Carlos Flos Fresquet (00:38:43)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.

  Rosario Miralles Ferrando (00:38:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 43/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/43.
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:39:33)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:41:11)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  José María Serrano Forner (00:41:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:42:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  José María Serrano Forner (00:42:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  José María Serrano Forner (00:42:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  José María Serrano Forner (00:42:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:59)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  José María Serrano Forner (00:43:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:39)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Carlos Flos Fresquet (00:43:41)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:43:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d'aprovació de la modificació de la Base 23.2 d’execució del pressupost municipal per al 2018, corresponent a l'expedient núm. I-005/18-HPP.
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:44:15)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:45:10)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:45:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:50)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:47:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:48:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:48:34)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Antornio Losilla Pallares (00:49:13)
  Cargo: Interventor | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:49:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:49:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:52:33)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:15)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I004/18-HPMP.
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:54:39)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:55:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:55:29)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:56:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:56:22)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I005/18-HPMP.
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:56:55)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:57:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:57:47)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I006/18-HPMP.
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:58:43)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:59:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:59:43)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta d'aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm I007/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE