Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 30-04-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de abril de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 39 00:20:39
  PP 7 00:10:33
  PSOE 10 00:04:48
  CIUTADANS 5 00:05:51
  COMPROMÍS 3 00:05:38
  Ajuntament 13 00:16:11

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:01:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2020, de 27 de febrer de 2020 i de l’acta extraordinària i urgent núm. 3/2020, de 17 d‘abril de 2020
  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.

  Marcos Segarra Piñana (00:03:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.

  Fernando Jovani Diago (00:04:57)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.
  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.

  Marcos Segarra Piñana (00:06:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.

  Fernando Jovani Diago (00:07:10)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle.
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Marcos Segarra Piñana (00:08:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Carlos Flos Fresquet (00:08:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17.
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Marcos Segarra Piñana (00:11:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Carlos Flos Fresquet (00:11:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Marta Escudero Albor (00:14:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Carlos Flos Fresquet (00:16:07)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19.
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Marcos Segarra Piñana (00:18:38)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:19:35)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08.
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Marcos Segarra Piñana (00:21:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Marcos Segarra Piñana (00:22:09)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:22:29)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Marta Escudero Albor (00:24:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:25:51)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE.
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Marcos Segarra Piñana (00:27:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Marcos Segarra Piñana (00:28:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Gemma Cerdá Muñoz (00:28:46)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE.
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Marcos Segarra Piñana (00:30:43)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Carlos Flos Fresquet (00:31:08)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Rosario Miralles Ferrando (00:31:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Benjamín Martí Esdbrí (00:31:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:07)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF).
  11. Dació de compte del decret d’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’exercici 2019 (Exp. I-001/20-HPLI).
  12. Dació de compte de l’informe del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2020 (Ex. I003/20-HPP).
  13. Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2020 (Ex. I- 004/20-HPP).
  14. Dació de compte de l’informe de la la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al primer trimestre de 2020 (Exp 07-01/2020-LMOACSE).
  15. Moció del grup municipal Partit Popular, sobre mesures fiscals a causa de l’aprovació del RD 463/2020 de 14 de març de 2020

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:33:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  15. Moció del grup municipal Partit Popular, sobre mesures fiscals a causa de l’aprovació del RD 463/2020 de 14 de març de 2020

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  15. Moció del grup municipal Partit Popular, sobre mesures fiscals a causa de l’aprovació del RD 463/2020 de 14 de març de 2020
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Marcos Segarra Piñana (00:35:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Marcos Segarra Piñana (00:36:06)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:36:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Marcos Segarra Piñana (00:36:19)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:25)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:50:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (00:56:24)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:56:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (01:00:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Marta Escudero Albor (01:00:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  16. Declaració institucional dels grups polítics municipals per a l’adopció de mesures econòmiques en relació al COVID-19.
  17. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria. (00:01:56)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 2/2020, de 27 de febrer de 2020 i de l’acta extraordinària i urgent núm. 3/2020, de 17 d‘abril de 2020 (00:03:05)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions anuals, per part de l’Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives. (00:03:38)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:03:57)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:04:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Fernando Jovani Diago (00:04:57)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta de derogació de l’ordenança per a la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen activitats d‘esport espectacle. (00:05:59)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:06:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Fernando Jovani Diago (00:07:10)
  Cargo: Regidor delegat d'Esports. Regidor de Salut Pública i Joventut. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-017/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/17. (00:07:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:07:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:08:03)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:08:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:09:15)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:09:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:09:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-019/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/19. (00:10:52)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:11:05)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:11:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:11:59)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:14)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:12:19)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:12:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:13:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:14:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:16:07)
  Cargo: 3r tinent d'Alcaldia i portaveu del PSOE. Regidor d'Economia i Hisenda i Recursos Humans. | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2020- OACSE, relació de factures F/2020/08. (00:18:21)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:18:38)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:19:35)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:20:00)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 27 de març de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 07/2020-OACSE. (00:20:44)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:21:02)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:22:09)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:22:29)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:22:56)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:22:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:23:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:24:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:24:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: COMPROMÍS

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:25:51)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta de ratificació de la resolució de la presidenta de l’Organisme Autònom de Serveis Socials Especialitzats de data 20 d’abril de 2020, d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 08/2020-OACSE. (00:27:04)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:26:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:27:24)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:28:16)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Gemma Cerdá Muñoz (00:28:46)
  Cargo: 4a tinenta d'Alcaldia. Regidora de Serveis Socials i Polítiques Inclusives i presidenta de l'OACSE | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:58)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:29:01)

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:29:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta d'aprovació de deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer 2019-2020 (Ex.I-005/19-HPPEF). (00:30:25)

  Aprobada