Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 22-02-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 22 de febrero de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 43 00:24:06
  PP 13 00:33:56
  PSOE 9 00:13:34
  CIUTADANS 8 00:11:00
  COMPROMÍS 10 00:26:25
  Ajuntament 3 00:05:27

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:00:27)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les actes següents: Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018.
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483).

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:11)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483).

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483).
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:59)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Marta Escudero Albor (00:08:29)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Marta Escudero Albor (00:10:54)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Juan Manuel Cerdá Tena (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  José María Compte Brosed (00:14:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Marta Escudero Albor (00:16:22)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials.
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:17:05)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:17:48)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Pedro Joaquín García Bautista (00:18:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:18:37)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Carlos Flos Fresquet (00:19:05)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD.
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:22)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:39)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:22)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:29:29)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:33:12)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:39:58)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:41:08)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local.
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:27)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:52:34)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:54:05)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Juan Domingo Roca Prats (01:01:11)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:04:17)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:07:05)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Juan Domingo Roca Prats (01:07:41)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari.
  7. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2017 (Exp. I- 003/17- HPP).
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Carlos Flos Fresquet (01:09:10)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  José María Serrano Forner (01:10:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Carlos Flos Fresquet (01:11:18)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  José María Serrano Forner (01:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Carlos Flos Fresquet (01:14:27)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP).
  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de gener de 2018 al 12 de febrer de 2018.
  10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia 10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets.

  Marta Escudero Albor (01:16:04)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia 10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets.

  Rosario Miralles Ferrando (01:20:55)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia 10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets.
  11. Precs i preguntes

  José María Serrano Forner (01:21:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:23:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  María Nieves Eugenio Bayo (01:23:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:24:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Juan José Cornelles Batiste (01:24:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:25:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  José María Compte Brosed (01:25:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:28:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  José María Serrano Forner (01:35:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:40:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Ildefonso Añó Lores (01:46:51)
  Cargo: Regidor de Festes i Falles i Serveis Públics | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Benjamín Martí Esdbrí (01:47:37)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:47:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (01:48:10)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:52:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Benjamín Martí Esdbrí (01:52:33)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:53:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  Joaquim Bueno Bosch (01:53:58)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  11. Precs i preguntes

  Rosario Miralles Ferrando (01:54:23)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  11. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les actes següents:
  Sessió ordinària núm. 1/2018 de 25 de gener de 2018. (00:00:17)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:00:27)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d'aprovació d'iniciar un nou procediment de resolució del Programa d'Actuació Integrada de la UA-19 del PGOU de Benicarló.(exp. PAII/483). (00:01:01)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:38)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:01:11)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:05:37)

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d'aprovació d'elaboració d'un pla municipal d'inserció i cohesió social i a la creació d'un consell d'inclusió i drets socials. (00:07:46)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:05:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:07:59)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:08:29)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:10:54)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:13:09)

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Manuel Cerdá Tena (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Compte Brosed (00:14:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marta Escudero Albor (00:16:22)
  Cargo: Segona Tinència d'Alcaldia. Regidora de Serveis Generals i Benestar Social | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial núm. 1/2018, corresponent a l'expedient núm. I-002/18-HCAD. (00:16:55)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Francisco Javier Latorre Pedret (00:17:05)
  Cargo: Secretari general | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:17:45)

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:17:48)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:00)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Pedro Joaquín García Bautista (00:18:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:36)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:18:37)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:19:05)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es declare la Setmana Santa de Benicarló com a festa de interés turístic local. (00:19:43)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:22)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:20:26)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:20:39)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:28:21)

  Rosario Miralles Ferrando (00:28:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:28:22)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:27)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:29:29)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:33:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:33:12)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:39:52)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:39:58)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:41:08)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Proposta del grup municipal del Partit Popular per tal de què es col·loque la banderola del Crist de la Mar, als balcons de l'Ajuntament, durant els dies del novenari. (00:41:52)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (00:42:27)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Debate (00:52:32)

  Rosario Miralles Ferrando (00:52:32)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:52:34)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:54:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (00:54:05)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:01:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Domingo Roca Prats (01:01:11)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:03:51)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Antonio Mañá Ferrer (01:04:17)
  Cargo: Portaveu del grup municipal del Partit Popular | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Josep Manel Barbera Sorlí (01:07:05)
  Cargo: Sisé Tinent d'Alcaldia. Regidor de Cultura | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV

  Rosario Miralles Ferrando (01:07:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Juan Domingo Roca Prats (01:07:41)
  Cargo: Primer Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Agricultura i Pesca | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dació de compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al quart trimestre de 2017 (Exp. I- 003/17- HPP). (01:08:48)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dació de compte de l'informe del compliment de la Llei de Morositat corresponent al quart trimestre de 2017 (Ex. I-004/17 - HPP). (01:09:00)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (01:08:29)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:09:10)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:09:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (01:10:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Carlos Flos Fresquet (01:11:18)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:12:09)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (01:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (01:14:27)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i tinències de l'Alcaldia delegades, del 16 de gener de 2018 al 12 de febrer de 2018. (01:15:07)

  Dar cuenta

  Rosario Miralles Ferrando (01:14:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Urgències i mocions no incloses a l'ordre del dia
  10.1 Moció amb motiu del 8 de març, per la igualtat, dones amb tots els drets. (01:15:20)

  Aprobada