Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 10-08-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 10 de agosto de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 10 00:05:26
  PP 2 00:07:40
  PSOE 4 00:06:04
  CIUTADANS 1 00:00:39
  COMPROMÍS 0 00:00:00
  Ajuntament 2 00:02:40

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Marcos Segarra Piñana (00:00:40)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:01:48)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:03:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:51)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  José María Serrano Forner (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Carlos Flos Fresquet (00:14:08)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP.
  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)

  Marcos Segarra Piñana (00:19:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)

  Román José Sánchez Mateu (00:21:32)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018)

  ORDEN DEL DÍA


  1. Dictamen a la proposta d'aprovació de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-003/18-HPMP. (00:00:15)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:03)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:00:40)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:01:46)

  Marcos Segarra Piñana (00:00:40)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:47)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:01:48)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:02:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:03:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Benjamín Martí Esdbrí (00:08:51)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:09:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:12:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:14:08)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 2 d'agost d'autoritzar la cessió del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i D. José Muchola García, el 27 de gener de 2006, al que es va subrogar la senyora Rosa María Muchola García per acord plenari de 30 d'octubre de 2008, de concessió administrativa per a la utilització privativa del quiosc de propietat municipal situat en la plaça del Mercat Vell de Benicarló, a favor de D. Camilo Zaragozá Ferragut (Exp.8/2018) (00:19:24)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Marcos Segarra Piñana (00:19:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:21:30)

  Marcos Segarra Piñana (00:19:58)
  Cargo: Secretari accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Román José Sánchez Mateu (00:21:32)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de Benicarló