Ajuntament de Benicarló
/uploads/ajuntamentdebenicarlo/2017-07-31_16-38-01_color-dreta.png

Desde aquí, podéis visualizar todos los plenos del Ayuntamiento de Benicarló y consultar sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 30-08-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de agosto de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcaldessa 37 00:17:24
  PP 5 00:04:07
  PSOE 11 00:09:19
  CIUTADANS 4 00:04:29
  COMPROMÍS 6 00:11:37
  Ajuntament 10 00:11:53

  INTERVENCIONES


  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació, si escau, de les següents actes: Acta sessió ordinària del Ple núm. 9/2018, de data 26 de juliol de 2018. Acta sessió extraordinària del Ple 10/2018, de data 10 d’agost de 2018.
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472).

  Secretari Accidental (00:01:07)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472).

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472).
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»

  Secretari Accidental (00:04:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:58)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming»
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  Secretari Accidental (00:09:08)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  Carlos Flos Fresquet (00:09:58)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  José María Serrano Forner (00:10:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28.
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Secretari Accidental (00:11:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Carlos Flos Fresquet (00:12:03)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  José María Serrano Forner (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Carlos Flos Fresquet (00:13:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  José María Serrano Forner (00:14:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Carlos Flos Fresquet (00:15:39)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29.
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  Secretari Accidental (00:16:55)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  Carlos Flos Fresquet (00:17:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  José María Serrano Forner (00:18:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30.
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  Secretari Accidental (00:20:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  Carlos Flos Fresquet (00:21:44)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  José María Serrano Forner (00:21:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31.
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.

  Secretari Accidental (00:22:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.

  Carlos Flos Fresquet (00:23:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32.
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.

  Secretari Accidental (00:24:21)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.

  Carlos Flos Fresquet (00:25:19)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33.
  10. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni d’1 de juny de 2018, de donar d’alta a Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic, el quadre “Reflejos”, obra de l’artista Amparo Albiol Obiol. (PAT 14/2018).
  11. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 1 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Ser Lliure”, obra de l’artista Irene Furió Añón a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 15/2018).
  12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).

  Secretari Accidental (00:27:02)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).

  Rosario Miralles Ferrando (00:29:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).

  Román José Sánchez Mateu (00:29:37)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).

  Rosario Miralles Ferrando (00:30:04)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  12. Dictamen a proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni de 4 de juny de 2018, de donar d’alta el quadre “Introselenita 12”, obra del pintor Fernando José Jiménez Fernández a l’Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic. (PAT 16/2018).
  13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.

  Secretari Accidental (00:30:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament
  13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:32:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.

  Román José Sánchez Mateu (00:32:11)
  Cargo: Seté Tinent d'Alcaldia. Regidor de Promoció Econòmica i Contractació | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.

  Rosario Miralles Ferrando (00:37:20)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  13. Dictamen a la proposta de ratificació del decret del tinent d’alcalde delegat de l’Àrea de Contractació i Patrimoni, de 6 d’agost de 2018, pel qual es resol declarar la caducitat de l’expedient núm. 10/2012 de Patrimoni, i incoar un nou expedient de reversió dels terrenys cedits gratuïtament a la Generalitat Valenciana, per a la seua adscripció a l’IMPIVA, per a la construcció d’una Unitat Tècnica de l’Institut Tecnològic del Moble, Fusta, Embalatges i Afins (AIDIMA) a favor de l’Ajuntament de Benicarló, per haver deixat de destinar-se al fi per al que es va efectuar la cessió.
  14. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex. I-003/18-HPP).
  15. Dació de compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al segon trimestre de 2018 (ex.I-004/18-HPP).
  16. Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 de juny de 2018 al 12 de juliol de 2018.
  17. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.
  18. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:38:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:41:22)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  José María Compte Brosed (00:41:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (00:42:17)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:42:40)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (00:43:01)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:10)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Juan José Cornelles Batiste (00:44:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: CIUTADANS
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:44:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Rosa Ana Marzá Caldés (00:44:47)
  Cargo: Tercera Tinència d'Alcaldia. Regidora de Comerç, Turisme i Mercats | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:45:41)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Susana Pérez Alonso (00:46:03)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:47:16)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Susana Pérez Alonso (00:48:30)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:48:45)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Susana Pérez Alonso (00:50:04)
  Cargo: Regidora de Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:50:33)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  Joaquim Bueno Bosch (00:50:34)
  Cargo: Quart Tinent d'Alcaldia. Regidor de Policia i Seguretat, Educació i Medi Ambient | Pertenece a: COMPROMÍS-ERPV
  18. Precs i preguntes.

  Rosario Miralles Ferrando (00:58:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE
  18. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si escau, de les següents actes:
  Acta sessió ordinària del Ple núm. 9/2018, de data 26 de juliol de 2018.
  Acta sessió extraordinària del Ple 10/2018, de data 10 d’agost de 2018. (00:00:18)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  2. Dictamen a la proposta d’acceptació de competències en tots els termes que es contenen en la proposta de resolució emesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament de Benicarló, per l’actuació d’impermeabilització, humitats, recollida d’aigues pluvials, paviments de patis del Centre CEIP Marqués de Benicarló (ALT/3472). (00:00:41)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:00:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:01:07)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:01:54)

  Rosario Miralles Ferrando (00:01:54)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  3. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva PAID/1077 «Carrer València, tram passeig Marítim i Carrer del Dr. Fleming» (00:04:10)

  Aprobada

  Secretari Accidental (00:04:19)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:06:05)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:07:58)

  Benjamín Martí Esdbrí (00:07:58)
  Cargo: Portaveu del grup municipal de Ciudadanos | Pertenece a: CIUTADANS

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  4. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/28. (00:08:48)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:08:13)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:09:08)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:09:57)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:09:58)

  Carlos Flos Fresquet (00:09:58)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:06)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:10:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  5. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/29. (00:10:49)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:10:34)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:11:04)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:01)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:12:03)

  Carlos Flos Fresquet (00:12:03)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:12:12)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:12:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:13:44)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:13:46)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:14:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:14:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:15:37)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:15:39)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  6. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/30. (00:16:42)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:16:31)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:16:55)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:17:48)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:17:50)

  Carlos Flos Fresquet (00:17:50)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:18:02)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:18:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  7. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/31. (00:20:32)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:19:08)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:20:46)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:42)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:21:44)

  Carlos Flos Fresquet (00:21:44)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:21:53)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  José María Serrano Forner (00:21:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PP

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  8. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/32. (00:22:23)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:22:11)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:22:36)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:23:30)

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:30)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Carlos Flos Fresquet (00:23:32)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  9. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 33/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/33. (00:24:09)

  Aprobada

  Rosario Miralles Ferrando (00:23:46)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Secretari Accidental (00:24:21)
  Cargo: Secretari Accidental | Pertenece a: Ajuntament

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:18)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  Debate (00:25:19)

  Carlos Flos Fresquet (00:25:19)
  Cargo: Cinqué Tinent d'Alcaldia. Regidor d'Economia i Hisenda i Esports | Pertenece a: PSOE

  Rosario Miralles Ferrando (00:25:35)
  Cargo: Alcaldessa | Pertenece a: PSOE

  10. Dictamen a la proposta del tinent d’alcalde delegat de l’àrea de Patrimoni d’1 de juny de 2018, de donar d’alta a Inventari de Béns Municipals, a l’epígraf 3, amb la classificació de bé de caràcter artístic, el quadre “Reflejos”, obra de l’artista Amparo Albiol Obiol. (PAT 14/2018). (00:25:47)

  Aprobada