AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 02-10-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 02 d'octubre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 67 00:43:17
  Partido Popular - PP 34 00:53:34
  Coalició Compromís 45 00:28:05
  Pspv-Psoe Xeraco 13 00:20:22
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 4 00:01:02

  INTERVENCIONS


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d’actes de sessions anteriors de data 30 de juliol de 2020, minuta 6/2020 i de data 14 de setembre de 2020, minuta 7/2020.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 24/2020, modalitat de suplements de crèdits. Exp. 1707/2020,

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:00:58)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 24/2020, modalitat de suplements de crèdits. Exp. 1707/2020,

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 24/2020, modalitat de suplements de crèdits. Exp. 1707/2020,

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 24/2020, modalitat de suplements de crèdits. Exp. 1707/2020,

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 24/2020, modalitat de suplements de crèdits. Exp. 1707/2020,
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:19)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Rosa Grau Pellicer (00:06:31)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Rosa Grau Pellicer (00:07:21)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Rosa Grau Pellicer (00:08:00)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Rosa Grau Pellicer (00:08:39)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Ferran Bofï Pardo (00:09:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 25/2020, modalitat de suplement de crèdits, per a l’aplicació del superàvit pressupostari i del romanent de tresoreria per a l’amortització de deute (Exp. 1729/2020)
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:20:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Héctor Josep Juan Bofí (00:21:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Silvia Milvaques Castelló (00:24:14)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Silvia Milvaques Castelló (00:28:07)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:27)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Silvia Milvaques Castelló (00:28:36)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:29:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.3 Moció del grup municipal PP per declarar el Tir i Arrossegament com a be d’interés cultural
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua. Exp. 1628/2020.

  Evaristo Salom Rubio (00:31:51)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua. Exp. 1628/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Ratificació de l’aprovació del Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua. Exp. 1628/2020.
  3.2. Modificació de l’estructura de la Gerència de Platja. Exp. 1695/2020.

  Mª José Castelló Pérez (00:33:24)
  Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Modificació de l’estructura de la Gerència de Platja. Exp. 1695/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Modificació de l’estructura de la Gerència de Platja. Exp. 1695/2020.

  Ferran Bofï Pardo (00:33:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Modificació de l’estructura de la Gerència de Platja. Exp. 1695/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Modificació de l’estructura de la Gerència de Platja. Exp. 1695/2020.
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Ferran Bofï Pardo (00:34:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:09)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:39)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Ferran Bofï Pardo (00:54:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Ferran Bofï Pardo (00:57:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:01:35)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:01:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:02:18)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:02:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:02:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:07:55)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:08:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:08:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:08:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:08:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:08:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Cora Rubio Ahulló (01:09:01)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:10:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:10:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:11:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:12:02)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:12:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:13:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:13:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:14:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020

  Avelino Mascarell Peiró (01:14:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.3. Proposta de resolució grup municipal Socialista sobre protestes a les actuacions realitzades en la zona de la Goleta. Exp. 1693/2020
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ferran Bofï Pardo (01:17:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:17:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Cora Rubio Ahulló (01:17:49)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:23:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:23:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:25:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Cora Rubio Ahulló (01:27:26)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:29:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ferran Bofï Pardo (01:29:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (01:30:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:30:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís