AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 30-07-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de julio de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 70 00:29:58
  Partido Popular - PP 51 00:49:36
  Coalició Compromís 44 00:23:06
  Pspv-Psoe Xeraco 31 00:16:55
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11 de juny de 2020, minuta 5/2020.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Modificació de crèdits núm. 18/2020, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (Exp. 1301/2020).

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:01:14)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Modificació de crèdits núm. 18/2020, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (Exp. 1301/2020).

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Modificació de crèdits núm. 18/2020, modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits (Exp. 1301/2020).
  2.2. Adaptació i ampliació de la delegació en la Diputació de València a les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic(Exp. 1094/2020).

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:00)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Adaptació i ampliació de la delegació en la Diputació de València a les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic(Exp. 1094/2020).

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Adaptació i ampliació de la delegació en la Diputació de València a les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic(Exp. 1094/2020).
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2021 (Exp. 1140/2020)

  Silvia Milvaques Castelló (00:05:08)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2021 (Exp. 1140/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2021 (Exp. 1140/2020)
  2.4. Aprovació dies festius escolars curs 2020-2021 (Exp.1141/2020).

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:06:08)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació dies festius escolars curs 2020-2021 (Exp.1141/2020).

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4. Aprovació dies festius escolars curs 2020-2021 (Exp.1141/2020).
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Ferran Bofï Pardo (00:08:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Ferran Bofï Pardo (00:09:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1.Presa en consideració de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla Parcial de Sol Urbanitzable Industrial, per a l’inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica (Exp. 1153/2020)
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)

  Evaristo Salom Rubio (00:10:20)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)

  Evaristo Salom Rubio (00:13:26)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Aprovació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Xeraco- PACES (Exp.1083/2017)
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  3.3. Ratificació de la resolució 2020-472, de data 12/06/20 sobre sol·licitud a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la prevenció d’incendis forestals, exercici 2020 (Exp. 1021/2020)

  Evaristo Salom Rubio (00:15:13)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3. Ratificació de la resolució 2020-472, de data 12/06/20 sobre sol·licitud a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la prevenció d’incendis forestals, exercici 2020 (Exp. 1021/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3. Ratificació de la resolució 2020-472, de data 12/06/20 sobre sol·licitud a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a la prevenció d’incendis forestals, exercici 2020 (Exp. 1021/2020)
  5. Donar compte de la Resolució 2020-0672, de data 17/07/2020, sobre aprovació de la indemnització per suspensió del contracte de serveis de socorrisme y activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal per causa de la situació epidemiològica COVID-19, període 14/03/2020-30/04/2020 (Exp. 1334/2016)

  Evaristo Salom Rubio (00:17:14)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de la Resolució 2020-0672, de data 17/07/2020, sobre aprovació de la indemnització per suspensió del contracte de serveis de socorrisme y activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal per causa de la situació epidemiològica COVID-19, període 14/03/2020-30/04/2020 (Exp. 1334/2016)

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de la Resolució 2020-0672, de data 17/07/2020, sobre aprovació de la indemnització per suspensió del contracte de serveis de socorrisme y activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal per causa de la situació epidemiològica COVID-19, període 14/03/2020-30/04/2020 (Exp. 1334/2016)
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Mireia Martí Peiró (00:18:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:19:01)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Begoña García Díez (00:19:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:20:33)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:25:23)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:32:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:33:29)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:41:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:42:32)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:43:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:44:24)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:45:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:47:30)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:19)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:49:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:49:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:50:51)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:54:58)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:55:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:55:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:57:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:58:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:58:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:58:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:59:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:59:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:59:57)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (01:00:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (01:00:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:03:23)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (01:03:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP