AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2022 | 28-07-2022Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de julio de 2022

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 41 00:30:18
  Partido Popular - PP 27 00:46:25
  Coalició Compromís 27 00:09:03
  Pspv-Psoe Xeraco 8 00:03:41
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 1 00:00:14

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 30/05/2022, minuta 5-2022.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:00:36)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Ferran Bofï Pardo (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022).
  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:05:41)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022.
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:07:12)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022.
  2.4. Elecció jutge de pau substitut. Exp. 636/2022
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Evaristo Salom Rubio (00:09:09)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Evaristo Salom Rubio (00:09:11)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Ferran Bofï Pardo (00:11:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Ferran Bofï Pardo (00:11:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022)
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Cora Rubio Ahulló (00:12:05)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Cora Rubio Ahulló (00:15:25)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Cora Rubio Ahulló (00:27:13)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Cora Rubio Ahulló (00:29:05)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)

  Avelino Mascarell Peiró (00:30:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud de modificació de la Resolució de la Direcció Territorial de emplaçament per us festiu-recreatiu del foc (Exp. 380/2022)
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª José Castelló Pérez (00:31:22)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:31:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª José Castelló Pérez (00:34:03)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª José Castelló Pérez (00:34:47)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:49:00)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de resolucions d'alcaldia sobre organització municipal
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2022, segon trimestre. (Exp. 1048/2022).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2022, segon trimestre. (Exp. 1048/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2022, segon trimestre. (Exp. 1048/2022).

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:52:32)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2022, segon trimestre. (Exp. 1048/2022).
  8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2022, segon trimestre. (Expedient 729/2022).
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2022, segon trimestre. (Expedient 1028/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2022, segon trimestre. (Expedient 1028/2022).

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2022, segon trimestre. (Expedient 1028/2022).

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2022, segon trimestre. (Expedient 1028/2022).
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:58:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:59:47)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:00:51)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (01:02:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:03:12)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:42)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:04:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:04:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:04:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:05:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:05:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (01:05:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:05:55)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (01:08:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:08:51)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (01:09:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:09:32)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:10:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:10:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:11:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:11:57)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:12:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:13:00)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:14:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:15:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:16:10)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:18:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:18:40)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:25:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:25:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:27:13)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:28:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:28:56)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:29:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:29:11)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:29:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:29:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:29:43)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 30/05/2022, minuta 5-2022. (00:00:07)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2022, modalitat de crèditsextraordinaris i suplements. (Exp. 1493/2022). (00:00:17)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:00:36)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:03:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2. Aprovació dies festius escolars curs 2022-2023. Exp. 1200/2022. (00:05:32)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:05:41)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3. Aprovació dies festius locals any 2023. Exp. 1051/2022. (00:07:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:07:12)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.4. Elecció jutge de pau substitut. Exp. 636/2022 (00:07:56)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.

  3.1. Aprovació inicial i sotmetiment a informació pública del Pla Territorial Municipal d’Emergències de Xeraco (Exp. 1099/2022) (00:08:49)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:09:09)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:09:11)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:11:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ferran Bofï Pardo (00:11:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco