AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 27-09-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 27 de septiembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 4 00:02:18
  Partido Popular - PP 20 00:06:05
  Coalició Compromís 23 00:09:58
  Pspv-Psoe Xeraco 26 00:06:47
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 4 00:04:07
  Público 6 00:08:39

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 23 de juliol de 2018, minuta 5/2018.
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

  Martina Grau Peris (00:03:43)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

  Martina Grau Peris (00:07:56)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:08)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017.
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:00)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:12:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:54)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018.
  3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:34)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018.
  3.4. Nomenament de representant en la Unitat d'Actuació del Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1713/2018.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018

  Stefano Torres Jaijo (00:15:09)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:16:04)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:16:41)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:10)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018.
  7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL

  Martina Grau Peris (00:19:52)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:02)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:08)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats.
  9. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:22:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:22:59)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:23:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:24:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:25:19)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:25:50)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:01)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:26:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:35)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:26:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Martina Grau Peris (00:27:01)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:27:14)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:27:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:29:02)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:29:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:29:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:22)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:30:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:22)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:48)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:40:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:40:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:53)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:41:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 23 de juliol de 2018, minuta 5/2018. (00:03:17)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Presa de Possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Xeraco del Sr. Joan Batiste Bofí Bofí. Exp. 1419/2018 (00:03:27)

  Toma de posesión

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:03:43)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Martina Grau Peris (00:07:56)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  3.1. Aprovació del Compte General exercici 2017. (00:10:56)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:08)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3.2. Alçament de l’objecció de caràcter suspensiu a la tramitació de despeses per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1738/2018. (00:11:50)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:00)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:12:26)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:12:29)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:54)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3.3. Alçament d’objecció formulada per la Intervenció municipal en la tramitació i pagament d’una factura per falta de crèdit pressupostari. Exp. 1733/2018. (00:13:24)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:34)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3.4. Nomenament de representant en la Unitat d'Actuació del Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Exp. 1713/2018. (00:14:09)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació

  4.1. Imposició de penalitats per incompliment del contracte de serveis de socorrisme, activitats esportives, aquàtiques i d’oci i temps lliure. Exp. 1006/2018 (00:14:52)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Stefano Torres Jaijo (00:15:09)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:15:52)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:16:04)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:16:41)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  6. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2019. Exp. 1502/2018. (00:18:59)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:10)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  7. Donar compte de la sentència núm. 231/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de València en el procediment ordinari 64/2017, interposat per Guerola Tanser SL (00:19:39)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:19:52)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l’alcaldia o els seus delegats. (00:21:39)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:02)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:22:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:08)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  9. Precs i preguntes. (00:22:21)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:22:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Stefano Torres Jaijo (00:22:59)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:23:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:24:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:25:19)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:25:50)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:25:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:01)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:26:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:26:35)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:26:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:27:01)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:27:14)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:27:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:29:02)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:29:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:29:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:22)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:30:40)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:22)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:04)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:48)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:40:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:40:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:53)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:41:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:41:08)