AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 18-12-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 18 d'desembre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 18 00:08:36
  Partido Popular - PP 13 00:09:15
  Coalició Compromís 22 00:16:14
  Pspv-Psoe Xeraco 16 00:02:23
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 6 00:03:44
  Público 1 00:00:02

  INTERVENCIONS


  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:12)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Luis Chulvi (00:09:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:16)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Luis Chulvi (00:13:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:13:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:14:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:50)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:33)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:53)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:08)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:23)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:37)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:02)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:21)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:30)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:24:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:26:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:26:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:28:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:28:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:28:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:09)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:28)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:55)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:32:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:15)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:19)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  José Lena Ferrer (00:34:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018.
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  José Lena Ferrer (00:36:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:36:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:39:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:40:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:21)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  José Lena Ferrer (00:41:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Martina Grau Peris (00:42:27)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:29)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  José Lena Ferrer (00:42:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:42)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:42:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral.

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  1.1 Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2019 i plantilla de personal. Expt. 2156/2018 (00:02:54)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:12)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:09:36)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:09:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:12:16)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:13:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:13:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:14:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:50)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:33)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:53)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:08)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:23)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:37)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:41)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:47)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:02)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:21)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:30)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:21)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:24:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:26:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:26:42)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:27:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:28:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:28:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Miguel Ángel Valbuena Fernández (00:28:44)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  2.1. Aprovació de la determinació del preu just per mutu acord en els expedients d’expropiació núm. 967/2014 a 971/2014 i 1251/2018 a 1257/2018. (00:29:55)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:29:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:30:09)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:31:26)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:28)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:55)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:32:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:15)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:19)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:34:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  2.2 Moció sobre inici dels tràmits per a articular mecanismes de coordinació entre els municipis afectats per l’extracció i reposició de sorra en la platja per a regenerar el litoral. (00:35:22)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:35)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:36:50)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:36:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:39:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:40:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:57)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:21)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:41:45)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:51)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Martina Grau Peris (00:42:27)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:29)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:42:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:42)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:42:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco