AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 30-12-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de diciembre de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 26 00:12:05
  Partido Popular - PP 26 00:18:00
  Coalició Compromís 12 00:12:16
  Pspv-Psoe Xeraco 13 00:10:55
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 1 00:00:05

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de novembre de 2019, minuta 12/2019.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:01:38)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ferran Bofï Pardo (00:13:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:00)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:17:56)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:18:43)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:20:16)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Evaristo Salom Rubio (00:20:28)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:25)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Silvia Milvaques Castelló (00:21:36)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:24:08)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Ferran Bofï Pardo (00:26:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:27:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:30:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:30:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:31:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:31:44)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:35:31)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:35:48)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:36:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:37:08)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:37:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:37:23)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:37:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:37:51)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:38:16)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:38:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:42:35)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:43:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:43:24)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:43:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:18)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:40)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:44:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Cora Rubio Ahulló (00:45:06)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Evaristo Salom Rubio (00:46:29)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:47:09)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Mª José Castelló Pérez (00:47:35)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019.
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Martina Grau Peris (00:48:27)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Ferran Bofï Pardo (00:52:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de novembre de 2019, minuta 12/2019. (00:01:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació del Pressupost General per a l'exercici 2020 i de la Plantilla de Personal. (00:01:14)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:01:38)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:06:19)

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:20)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:13:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:16:00)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:17:56)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:18:43)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:20:16)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:20:28)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:21:25)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Silvia Milvaques Castelló (00:21:36)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans

  3.1. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme, d'activitats d'oci i tallers mediambientals de la platja de Xeraco. Exp. 1741/2019. (00:23:48)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:24:08)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:25:00)

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:25:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:26:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Héctor Josep Juan Bofí (00:27:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:30:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:30:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:31:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:31:44)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª José Castelló Pérez (00:35:31)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:41)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª José Castelló Pérez (00:35:48)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:35:55)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:36:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª José Castelló Pérez (00:37:08)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:37:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª José Castelló Pérez (00:37:23)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:37:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª José Castelló Pérez (00:37:51)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª José Castelló Pérez (00:38:16)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª José Castelló Pérez (00:38:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:38:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:13)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:42:35)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:43:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:43:24)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:43:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:18)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:40)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:44:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Cora Rubio Ahulló (00:45:06)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:46:29)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:47:09)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:47:35)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Proposició relativa a la presentació d'al·legacions al Projecte Tren de la Costa. (00:48:15)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:48:27)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:51:49)

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:52:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP