AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 27-05-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 27 d'maig de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 41 00:40:48
  Partido Popular - PP 17 00:21:52
  Coalició Compromís 29 00:25:16
  Pspv-Psoe Xeraco 6 00:05:00
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 1 00:00:17

  INTERVENCIONS


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 25 de març de 2021, minuta 3/2021.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:05:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021.
  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes. Exp. 978/2021.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:34:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021.
  3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:38:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021.
  3.3. Acceptació de la cessió de la jardineria i il·luminació en las obras de la CV605 . Exp. 1010/2021.
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Silvia Milvaques Castelló (00:41:14)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:42:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.4. Modificació de la plantilla de personal 2021. Exp. 935/2021.
  3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.

  Silvia Milvaques Castelló (00:43:37)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:47:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  3.5. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció d’animals de companyia. Exp. 1004/2021.
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:48:48)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:49:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 4.1. Adhesió a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. Exp. 991/2021.
  4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:51:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.

  Ferran Bofï Pardo (00:52:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  4.2. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual número 5 del Pla Parcial de Sòl Industrial. Exp. 1153/2020.
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:53:19)
  Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:56:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:56:58)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  6. Donar compte del Pla pressupostari, període 2022-2024.Exp. 594/2021
  7. Donar compte de l’informe resum anual de control intern, exercici 2020. Exp. 832/2021.
  8. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, primer trimestre. Exp. 858/2021.
  9. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 658/2021.
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:05:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (01:06:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:06:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (01:06:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:07:28)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Ferran Bofï Pardo (01:08:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (01:10:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Cora Rubio Ahulló (01:10:57)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (01:12:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, primer trimestre. Expedient 1002/2021.
  11. Donar compte de la notificació de la Comissió de Govern del COR sobre aprovació del conveni de col·laboració amb Xeraco per a la prestació del servei de recollida d'0li domèstic. Exp. 2060/2020.

  Silvia Milvaques Castelló (01:12:57)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de la notificació de la Comissió de Govern del COR sobre aprovació del conveni de col·laboració amb Xeraco per a la prestació del servei de recollida d'0li domèstic. Exp. 2060/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (01:13:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de la notificació de la Comissió de Govern del COR sobre aprovació del conveni de col·laboració amb Xeraco per a la prestació del servei de recollida d'0li domèstic. Exp. 2060/2020.
  12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:14:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:14:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:14:50)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:15:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:15:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:15:36)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:16:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:16:27)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:16:52)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:17:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (01:17:08)
  Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:17:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:17:50)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:19:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:19:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:19:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:20:27)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:22:16)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:22:35)
  Càrrec: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:23:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:23:28)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:23:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Martina Grau Peris (01:23:46)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:24:03)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:24:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:24:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:25:32)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:27:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:27:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (01:27:26)
  Càrrec: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:28:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:29:37)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:31:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:31:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (01:33:08)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:33:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 25 de març de 2021, minuta 3/2021. (00:02:19)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1. Proposta del grup Compromís per Xeraco per a instar al Govern de l'Estat a la retirada del Pla de peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l'any 2024. Exp. 979/2021. (00:02:31)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:05:28)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:09:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  2.2. Proposta del grup Compromís per Xeraco d'adhesió a la reclamació que la
  FSMCV ha realitzat al Ministeri de Cultura sobre l’origen de les Bandes Valencianes.
  Exp. 978/2021. (00:15:18)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:34)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans.

  3.1.Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 11 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 588/2021. (00:28:32)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Debate (00:34:01)

  Ferran Bofï Pardo (00:34:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  3.2. Sol·licitud a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'inici de l'avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual núm. 12 de l' Homologació de les NNSS de Xeraco. Exp. 924/2021. (00:35:39)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP