AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 29-01-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de enero de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 19 00:09:19
  Partido Popular - PP 18 00:08:22
  Coalició Compromís 18 00:17:15
  Pspv-Psoe Xeraco 48 00:21:02
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 6 00:06:19
  Público 1 00:00:32

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 21 de desembre de 2017, minuta 11/2017.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:06)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:02:57)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.

  José Lena Ferrer (00:06:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. 3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Sandra Puig Pavia (00:07:32)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Iván de los Ángeles Company (00:13:44)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Sandra Puig Pavia (00:15:30)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:16:27)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació. 4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017
  5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:33)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:22:19)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  José Lena Ferrer (00:23:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:25:58)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  7. Donar compte del nomenament dels membres que constituiran el Consell Escolar Municipal, convocatòria 2017. Exp. 1685/2017

  Juan José Escrivá Luis (00:28:00)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Donar compte del nomenament dels membres que constituiran el Consell Escolar Municipal, convocatòria 2017. Exp. 1685/2017

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Donar compte del nomenament dels membres que constituiran el Consell Escolar Municipal, convocatòria 2017. Exp. 1685/2017
  8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia relatives a la delegació temporal de funcions alcaldia núm. 1403/2017 i 54/2018.
  9. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  10. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:31:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:32:11)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:32:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:25)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:33:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:33:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:33:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:12)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:34:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:40)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (00:35:07)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Luis Chulvi (00:35:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:41)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:22)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:44)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:37:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Martina Grau Peris (00:38:12)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:44)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:38:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:39:15)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:42:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (00:43:02)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:35)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:45:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:47:39)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Iván de los Ángeles Company (00:48:29)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:48:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:49:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:49:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:49:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:50:00)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:50:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:50:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:50:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:50:28)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:53:56)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:53:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:01)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:40)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:56:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Sandra Puig Pavia (00:56:24)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:57:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:58:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:58:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:58:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (00:59:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (01:00:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  José Lena Ferrer (01:00:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:00:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Precs i preguntes.

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (01:01:06)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (01:03:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 21 de desembre de 2017, minuta 11/2017. (00:00:38)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  2.1. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats esportives, culturals, educatives en instal·lacions municipals. Exp. 99/2018. (00:00:48)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:06)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans.

  3.1. Aprovació de la moció a proposta d’AVA-ASAJA sobre el sector agropecuari. Exp.20/2018. (00:02:46)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:02:57)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:06:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació.

  4.1 Aprovació del nomenament de fill predilecte del municipi, a títol pòstum al Sr. Manolo Pardo Roselló. Exp. 1942/2017 (00:07:18)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Sandra Puig Pavia (00:07:32)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:12:01)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Iván de los Ángeles Company (00:13:44)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Sandra Puig Pavia (00:15:30)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:16:27)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. (00:18:27)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:18:35)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:21:33)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Iván de los Ángeles Company (00:22:19)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  José Lena Ferrer (00:23:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Iván de los Ángeles Company (00:25:58)
  Cargo: Regidor de Medi Ambient, Protecció Animal, RRHH, Joventut i Participació Ciutadana | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:27:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco