AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 16-11-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 16 d'novembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 6 00:09:40
  Partido Popular - PP 2 00:08:10
  Coalició Compromís 2 00:02:40
  Pspv-Psoe Xeraco 1 00:01:43
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final del PGOU. Exp. 736/2013

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final del PGOU. Exp. 736/2013

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final del PGOU. Exp. 736/2013

  Ferran Bofï Pardo (00:10:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final del PGOU. Exp. 736/2013

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final del PGOU. Exp. 736/2013
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:13:32)
  Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:20:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:20:41)
  Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020.

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans.

  1.1 Informació pública de les modificacions substancials incloses en la versió final
  del PGOU. Exp. 736/2013 (00:00:27)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Debate (00:07:33)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:10:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  2. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  2.1 Adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona el 25 de novembre de 2020. Exp. 2108/2020. (00:12:50)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:13:32)
  Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:20:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:20:41)
  Càrrec: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  AJUNTAMENT DE XERACO