AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 23-07-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 23 de julio de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 37 00:19:44
  Partido Popular - PP 25 00:11:21
  Coalició Compromís 38 00:26:56
  Pspv-Psoe Xeraco 55 00:24:06
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 1 00:05:35
  Público 8 00:04:45

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 4 de juny de 2018, minuta 4/2018.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 22/2018, per crèdits extraordinaris, per a l’aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1343/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:00:50)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 22/2018, per crèdits extraordinaris, per a l’aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1343/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 22/2018, per crèdits extraordinaris, per a l’aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1343/2018.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Stefano Torres Jaijo (00:02:16)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:30)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Stefano Torres Jaijo (00:04:16)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  José Lena Ferrer (00:05:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Stefano Torres Jaijo (00:06:49)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Stefano Torres Jaijo (00:08:29)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Incoació d’expedient per a la fixació de mollons o fites en els termes municipals Xeraco – Gandia en la zona de la Platja del Corriol. Exp. 107/2018.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació dies festius escolar curs 2018-2019. Exp. 1305/2018

  Juan José Escrivá Luis (00:24:00)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació dies festius escolar curs 2018-2019. Exp. 1305/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1 Aprovació dies festius escolar curs 2018-2019. Exp. 1305/2018
  4.2 Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local sobre «Declaració d’Oci Educatiu».
  5. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Iván de los Ángeles Company (00:25:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:31:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:31:40)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:32:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:34:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:34:09)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:35:59)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  6. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:36:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre execució del Pressupost i altres estats financers, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 859/2018.
  8. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment de terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 683/2018.
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 860/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:46)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 860/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:38:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2018, segon trimestre. Exp. 860/2018.
  10. Donar compte de les al·legacions presentades en tràmits d’informació púiblica del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:57)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte de les al·legacions presentades en tràmits d’informació púiblica del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:39:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  10. Donar compte de les al·legacions presentades en tràmits d’informació púiblica del nou Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.
  11. Donar compte de l’estimació del recurs de reposició interposat per este Ajuntament contra la liquidació del cànon de vessaments de l’any 2017 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Exp. 753/2018

  Martina Grau Peris (00:39:49)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  11. Donar compte de l’estimació del recurs de reposició interposat per este Ajuntament contra la liquidació del cànon de vessaments de l’any 2017 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Exp. 753/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  11. Donar compte de l’estimació del recurs de reposició interposat per este Ajuntament contra la liquidació del cànon de vessaments de l’any 2017 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Exp. 753/2018
  12. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:40:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:49)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:42:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:26)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:42:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:42:46)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:43:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:43:58)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:44:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:44:13)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:44:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:44:30)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:44:48)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:46:02)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:46:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:46:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:47:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:47:46)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:47:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:48:03)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:48:42)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:49:06)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:49:32)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:37)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:49:43)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:49:53)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:50:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:51:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:51:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:51:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:52:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:53:29)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:54:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:55:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:56:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:56:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:56:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:57:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:58:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:58:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:59:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:59:37)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  13. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (01:01:39)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  13. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (01:06:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  13. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (01:06:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP