AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 28-12-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 28 d'desembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 7 00:07:29
  Partido Popular - PP 5 00:07:09
  Coalició Compromís 6 00:03:17
  Pspv-Psoe Xeraco 0 00:00:00
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 26 de novembre de 2020, minuta 10/2020.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:34)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Evaristo Salom Rubio (00:07:33)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Cora Rubio Ahulló (00:11:10)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Cora Rubio Ahulló (00:12:10)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Evaristo Salom Rubio (00:17:26)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i Plantilla de Personal. Exp.1642/2020.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 26 de novembre de 2020, minuta
  10/2020. (00:04:06)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Xeraco, exercici 2021 i
  Plantilla de Personal. Exp.1642/2020. (00:04:15)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:04:34)
  Càrrec: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Debate (00:07:05)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Evaristo Salom Rubio (00:07:33)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:25)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:11:10)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Cora Rubio Ahulló (00:12:10)
  Càrrec: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:45)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:20)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:24)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:17:26)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  AJUNTAMENT DE XERACO