AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2018 | 29-10-2018Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 29 d'octubre de 2018

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 0 00:00:00
  Partido Popular - PP 12 00:06:33
  Coalició Compromís 13 00:10:51
  Pspv-Psoe Xeraco 9 00:01:59
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 2 00:03:10
  Público 2 00:01:22

  INTERVENCIONS


  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:05)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:01:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:44)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:06:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:08:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Rosa Grau Pellicer (00:09:26)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:09:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:10:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:43)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:45)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:11:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018.
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:00)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:14:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:59)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:18:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:52)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:19:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:29)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:19:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018)

  Martina Grau Peris (00:23:36)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018)

  ORDRE DEL DIA


  1. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  1.1 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 26/2018, per crèdits extraordinaris per a finançar el pagament de justipreu en expedients d’expropiacions rogades, amb càrrec a una operació de crèdit. Exp. 1841/2018. (00:00:47)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:05)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:30)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:01:37)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:02:44)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:06:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:04)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:08:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Rosa Grau Pellicer (00:09:26)
  Càrrec: Interventora municipal | Pertany a: Público

  Jose Luis Chulvi (00:09:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:13)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:10:29)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:43)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:14)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:42)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:45)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:11:59)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  1.2 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids. Exp. 1793/2018. (00:13:48)

  Aprovat

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:14:00)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:54)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:14:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:59)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:18:20)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:52)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:19:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:29)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:19:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:20:34)
  Càrrec: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertany a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  2.1. Admissió de la documentació del Programa d’Actuació Aïllada de la parcel·la urbana Riegos Pous Xeraco i remissió a l’òrgan ambiental i territorial. (Exp. 159/2018) (00:23:19)

  Aprovat

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:05)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Martina Grau Peris (00:23:36)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:24:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Pspv-Psoe Xeraco

  AJUNTAMENT DE XERACO