AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 04-06-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 04 de junio de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 35 00:09:11
  Partido Popular - PP 61 00:22:32
  Coalició Compromís 58 00:39:11
  Pspv-Psoe Xeraco 78 00:19:43
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 10 00:11:32
  Público 7 00:04:21

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de les actes de les sessions del dia 3 d’abril de 2018, minuta 2/2018 i minuta 3/2018.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:01:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:03:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 997/2018.
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 983/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:38)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 983/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.3. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 983/2018.
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 989/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:32)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 989/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 989/2018.
  2.5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 12/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 990/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:11)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 12/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 990/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.5. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 12/2018, per crèdits extraordinaris. Exp. 990/2018.
  2.6. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018, per suplement de crèdits. Exp. 1002/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:07:07)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.6. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018, per suplement de crèdits. Exp. 1002/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.6. Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2018, per suplement de crèdits. Exp. 1002/2018.
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:08:27)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:09:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:10:00)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.7. Aprovació de la modificació de crèdits núm.14/2018, per crèdits extraordinaris, per aplicació del superàvit pressupostari. Exp. 1000/2018.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 d’Ordenació Detallada del Pla Parcial Zona Industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Martina Grau Peris (00:10:56)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 d’Ordenació Detallada del Pla Parcial Zona Industrial de Xeraco. Exp. 636/2016

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 4 d’Ordenació Detallada del Pla Parcial Zona Industrial de Xeraco. Exp. 636/2016
  3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.

  Martina Grau Peris (00:11:54)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.

  José Lena Ferrer (00:12:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2 .Aprovació definitiva d’immoble municipal i declaració de parcel·la sobrant. Exp. 488/2018.
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Sandra Puig Pavia (00:13:41)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Sandra Puig Pavia (00:14:27)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Sandra Puig Pavia (00:14:51)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Sandra Puig Pavia (00:14:59)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Luis Chulvi (00:15:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:16:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:09)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 4.1. Ampliació del servei d’AODL de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Sandra Puig Pavia (00:17:52)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:18:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Martina Grau Peris (00:18:54)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Sandra Puig Pavia (00:19:56)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:20:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació dies festius locals 2019. Exp.1001/2018.
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Iván de los Ángeles Company (00:20:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Iván de los Ángeles Company (00:21:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Jose Salvador Tejada Soler (00:22:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:22:39)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 5.1. Mocio 1

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco