AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 29-11-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de noviembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 11 00:16:54
  Partido Popular - PP 10 00:05:05
  Coalició Compromís 14 00:12:30
  Pspv-Psoe Xeraco 22 00:07:24
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 8 00:11:34
  Público 2 00:01:23

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Sandra Puig Pavia (00:00:29)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació de les actes de les sessions de data 27 de setembre de 2018, minuta 6/2018 i de data 29 d’octubre de 2018, minuta 7/2018.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:45)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

  Jose Luis Chulvi (00:04:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:46)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:23)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  José Lena Ferrer (00:05:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:26)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  José Lena Ferrer (00:07:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:07:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  José Lena Ferrer (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:14:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:11)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  José Lena Ferrer (00:15:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  José Lena Ferrer (00:16:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018.
  3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:41)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  4.1. Mocio

  Martina Grau Peris (00:19:47)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.1. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.1. Mocio
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:37)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:30:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:33:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:35:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:37:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:37:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:38:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:37)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:43:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:36)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:47:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:47:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2. Mocio
  4.3. Mocio

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:48:50)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3. Mocio

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3. Mocio
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:53:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:53:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:53:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Rosa Grau Pellicer (00:54:35)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jose Luis Chulvi (00:54:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:55)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:55:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018. 6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018. 7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018. 8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018.
  9. Donar compte de la resolució de l’alcaldia sobre sol·licitud de declaració de zona afectada greument per emergència de Protecció Civil (Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil) pel temporal de vent i pluja els dies 17. 18, 19, 20 i 21 d’octubre i 18 i 19 de novembre de 2018. Exp. 2078/2018.
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  11. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de les actes de les sessions de data 27 de setembre de 2018, minuta 6/2018 i de data 29 d’octubre de 2018, minuta 7/2018. (00:03:18)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:00:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Sandra Puig Pavia (00:00:29)
  Cargo: Regidora Delegada de Benestar Social, Turisme i Foment Local | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  2.1 Aprovació de l’operació de crèdit a llarg termini destinada a finançar el pagament del preu just en expedients d’expropiació. Exp. 2077/2018 (00:03:27)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:45)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:04:31)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Luis Chulvi (00:04:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:04:46)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  3.1. Sotmetiment a informació pública de les modificacions substancials incorporades en la versió final del PGOU. Exp. 736/2018. (00:05:09)

  Retirada del orden del día

  Jose Salvador Tejada Soler (00:04:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:23)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:05:44)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:05:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:26)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:07:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:07:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:13:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:14:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:15:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:11)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:15:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:15)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  José Lena Ferrer (00:16:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3.2. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de neteja, desinfecció, desinsectació i desinsectació i desratització d’edificis i instal·lacions municipals subjecte a regulació harmonitzada i obertura del procediment d’adjudicació per procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació. Exp. 1301/2018. (00:17:25)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:17:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:17:41)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:19:24)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4.1. Mocio (00:19:29)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:19:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:19:47)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4.2. Mocio (00:21:23)

  Retirada del orden del día

  Jose Salvador Tejada Soler (00:21:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:28:37)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:29:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:30:26)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:30:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:33:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:35:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:43)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:37:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:37:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:37:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:38:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:37)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:43:55)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:44:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:44:36)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:47:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:47:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4.3. Mocio (00:48:42)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:48:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:48:50)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 859/2018.

  6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 683/2018.

  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contraries a les objeccions formulades, exercici 2018, tercer trimestre. Exp. 860/2018.

  8. Donar compte de la rectificació de l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute en la liquidació del pressupost, exercici 2017. Exp. 101/2018. (00:52:34)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:52:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Debate (00:53:00)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:53:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:53:47)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Luis Chulvi (00:53:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Rosa Grau Pellicer (00:54:35)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público

  Jose Luis Chulvi (00:54:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:55)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:55:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  9. Donar compte de la resolució de l’alcaldia sobre sol·licitud de declaració de zona afectada greument per emergència de Protecció Civil (Llei 17/2015, del Sistema Nacional de Protecció Civil) pel temporal de vent i pluja els dies 17. 18, 19, 20 i 21 d’octubre i 18 i 19 de novembre de 2018. Exp. 2078/2018. (00:55:02)

  Dar cuenta

  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:56:22)

  Dar cuenta

  11. Precs i preguntes. (00:56:35)


  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:56:44)