AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Xeraco posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 18-02-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 18 d'febrer de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 2 00:00:48
  Partido Popular - PP 1 00:01:01
  Coalició Compromís 0 00:00:00
  Pspv-Psoe Xeraco 0 00:00:00
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 1 00:01:37

  INTERVENCIONS


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de la urgència de la sessió.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.

  Evaristo Salom Rubio (00:01:04)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.

  Martina Grau Peris (00:02:05)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020.
  3. Moció de la FVMP sobre el dia Internacional de la Dona 2021. Exp. 313/2021.

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprovació de la urgència de la sessió. (00:00:33)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Modificació dels plecs que regixen el contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d'oci i temps lliure i porteria en piscina i poliesportiu municipal. Exp. 2011/2020. (00:00:49)

  Aprovat

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:01:04)
  Càrrec: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertany a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:02:05)
  Càrrec: Secretaria general | Pertany a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Partido Popular - PP

  3. Moció de la FVMP sobre el dia Internacional de la Dona 2021. Exp. 313/2021. (00:04:04)

  Aprovat

  AJUNTAMENT DE XERACO