AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 29-07-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de julio de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 30 00:29:07
  Partido Popular - PP 13 00:19:12
  Coalició Compromís 14 00:12:50
  Pspv-Psoe Xeraco 6 00:06:06
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 27 de maig de 2021, minuta 4/2021
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:00:55)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:01:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021.
  2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:02)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021.
  2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021.
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Ferran Bofï Pardo (00:08:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:15:19)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Ferran Bofï Pardo (00:22:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV. 3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019)
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 858/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:21)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 858/2021.
  6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 658/2021.
  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 1002/2021.
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Ferran Bofï Pardo (00:41:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Cora Rubio Ahulló (00:41:47)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021
  9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020)

  Evaristo Salom Rubio (00:44:53)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020)

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020)
  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des del'última sessió ordinària.
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:46:56)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:48:38)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (00:52:55)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:54:30)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (00:57:06)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:01:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:03:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:03:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:03:41)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:07:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 27 de maig de 2021, minuta 4/2021 (00:00:21)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2021. Exp. 1415/2021. (00:00:34)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:00:55)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:01:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2 Aprovació dies festius locals any 2022. Exp. 1091/2021. (00:01:54)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:01:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:02)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3 Aprovació dies festius escolars curs 2021-2022. Exp. 1152/2021. (00:02:36)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Propostes de resolució, a l'empar dels articles 82.3 i 97.2 del ROF i a l'article 116 de la LRLCV.

  3.1. Aprovació del projecte bàsic i d’execució de l’obra “Construcció (reposició) en el mateix solar (amb demolició), perfil 6I+12P+1 aula ordinària P+COM (360,2T) en el CEIP JOANOT MARTORELL DE XERACO, CODI 46004632” (Exp. 1541/2019) (00:03:38)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:06:32)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:06:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:08:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:15:19)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:16:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:22:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:26:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:31:03)


  Avelino Mascarell Peiró (00:27:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d’Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 858/2021. (00:31:09)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:27:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:21)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  6. Donar compte de l’informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d’obligacions reconegudes, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 658/2021. (00:31:41)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:21)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  7. Donar compte de l’informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2021, segon trimestre. Exp. 1002/2021. (00:32:06)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:21)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  8. Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2022. Exp.1504/2021 (00:32:30)

  Dar cuenta

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:31:21)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:33:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:27)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:40:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:41:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:41:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:41:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:41:47)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  9. Donar compte de l’adjudicació del contracte de serveis de socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure, i porteria i manteniment en piscina del Poliesportiu municipal (Exp. 2011/2020) (00:44:39)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:44:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:44:53)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  10. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des del'última sessió ordinària. (00:45:52)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  11. Precs i preguntes. (00:46:02)


  Avelino Mascarell Peiró (00:45:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:46:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Silvia Milvaques Castelló (00:46:56)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:48:14)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Silvia Milvaques Castelló (00:48:38)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:50:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:52:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:52:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª José Castelló Pérez (00:52:55)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Silvia Milvaques Castelló (00:54:30)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:57:06)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:57:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:57:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:58:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:58:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mireia Martí Peiró (01:01:01)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mireia Martí Peiró (01:03:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mireia Martí Peiró (01:03:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (01:03:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (01:03:41)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (01:07:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP