AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 30-09-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de septiembre de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 44 00:38:21
  Partido Popular - PP 16 00:17:07
  Coalició Compromís 27 00:12:41
  Pspv-Psoe Xeraco 9 00:07:17
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 2 00:00:23

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:07:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 2021, minuta 5/2021
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:08:26)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Evaristo Salom Rubio (00:09:55)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Héctor Josep Juan Bofí (00:11:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Evaristo Salom Rubio (00:12:08)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:16:43)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Exp. 460/2019.

  Evaristo Salom Rubio (00:21:15)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Exp. 460/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans 3.1. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals. Exp. 460/2019.
  3.2 Aprovació definitiva del Pla Local de Cremes. Exp. 2114/2020.

  Evaristo Salom Rubio (00:22:30)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Aprovació definitiva del Pla Local de Cremes. Exp. 2114/2020.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:05)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2 Aprovació definitiva del Pla Local de Cremes. Exp. 2114/2020.
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:24:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

  Mireia Martí Peiró (00:25:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3 Aprovació de l'expedient de contractació de l'obra "Construcció (amb demolició) del CEIP Joanot Martorell de Xeraco" en el marc del Pla Edificant de la GVA. Exp. 1537/2021.
  3.4 Aprovació de convenis expropiatoris-urbanístics per a la "Creació de Carril Bici per mobilitat Urbana i Sostenibilitat", tram est de la Platja. Exp. 732/2021.
  3.5 Inici d'avaluació ambiental i estratègica del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i aprovació inicial. Exp. 1522/2020.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1 Aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Exp.1747/2021.

  Silvia Milvaques Castelló (00:34:36)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1 Aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Exp.1747/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. 4.1 Aprovació inicial del Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables. Exp.1747/2021.
  4.2 Aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal. Exp. 1793/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:38:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 Aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal. Exp. 1793/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 Aprovació inicial del Pla Urbà d'Actuació Municipal. Exp. 1793/2021.
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:40:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:42:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:43:21)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:44:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:46:21)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:47:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:47:37)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:47:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:45)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:49:22)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:49:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.3 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA CONDEMNA A L'AUGMENT DE LES AGRESIONS LGTBIFÒBIQUES EXP. 1934/2021.
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:51:02)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:54:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:54:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:55:26)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:55:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Martina Grau Peris (00:56:16)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.4 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEMP DE SUPORT A LA PALMA I ALTRES TERRITORIS. EXP. 1935/2021.
  4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:59:08)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)

  Avelino Mascarell Peiró (00:59:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.5. REAJUSTAMENT D’ANUALITATS EN EL MARC DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP JOANOT MARTORELL – PLA EDIFICANT (EXP. 317/2018)
  5. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  6. Donar compte de la Resolució de l'alcaldia sobre declaració de licitació deserta en procediment d'alienació de l'aprofitament de caça de la muntanya “Les Foies” per als anys 2021-2022 i següents. Exp. 498/2021

  Evaristo Salom Rubio (01:00:22)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la Resolució de l'alcaldia sobre declaració de licitació deserta en procediment d'alienació de l'aprofitament de caça de la muntanya “Les Foies” per als anys 2021-2022 i següents. Exp. 498/2021

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  6. Donar compte de la Resolució de l'alcaldia sobre declaració de licitació deserta en procediment d'alienació de l'aprofitament de caça de la muntanya “Les Foies” per als anys 2021-2022 i següents. Exp. 498/2021
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:01:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:02:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:02:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:02:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (01:03:12)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:03:39)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Martina Grau Peris (01:04:10)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:04:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:04:38)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:05:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:06:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:07:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:08:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:08:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:10:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:10:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mª José Castelló Pérez (01:10:46)
  Cargo: Regidora de Turisme, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:12:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:12:26)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:15:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:15:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:15:58)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:16:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:16:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:16:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:17:26)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:17:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (01:18:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:19:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:23:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:23:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 2021, minuta 5/2021 (00:07:55)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2020. Exp. 832/2021 (00:08:05)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:08:26)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'activitats esportives, culturals i educatives en instal·lacions municipals. Exp. 1819/2021 (00:09:38)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:09:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:09:55)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:11:04)

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:06)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Héctor Josep Juan Bofí (00:11:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:12:08)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3. Moció del grup Compromís per Xeraco per donar suport a la declaració del dia 25 d'octubre com a dia del comerç local. Exp. 1896/2021. (00:13:04)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:28)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:16:43)

  Cora Rubio Ahulló (00:16:43)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:18:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:18:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:19:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP