AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 21-05-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 21 de mayo de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 4 00:01:12
  Partido Popular - PP 4 00:00:53
  Coalició Compromís 3 00:01:27
  Pspv-Psoe Xeraco 15 00:06:22
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 1 00:00:41

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 2 d'abril de 2019, minuta 3/2019 i de data 30.04.2019, minuta 4/2019.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla Econòmic financer, exercici 2019-2020. Exp. 866/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:16)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla Econòmic financer, exercici 2019-2020. Exp. 866/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans. 2.1 Aprovació del Pla Econòmic financer, exercici 2019-2020. Exp. 866/2019.
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2019, per suplements de crèdits. Exp. 861/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2019, per suplements de crèdits. Exp. 861/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2019, per suplements de crèdits. Exp. 861/2019.
  2.3 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2019. Exp. 188/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:36)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.3 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2019. Exp. 188/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.3 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2019. Exp. 188/2019.
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:07:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:07:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019.
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Martina Grau Peris (00:09:13)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Juan José Escrivá Luis (00:10:04)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  4. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 760/2019. 5. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 708/2019. 6. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 889/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:39)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 760/2019. 5. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 708/2019. 6. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 889/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 760/2019. 5. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 708/2019. 6. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 889/2019.
  7. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  8. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:12:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Precs i preguntes.

  Juan José Escrivá Luis (00:13:06)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  8. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:13:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  8. Precs i preguntes.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  8. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació d'actes de sessions anteriors de data 2 d'abril de 2019, minuta 3/2019 i de data 30.04.2019, minuta 4/2019. (00:02:49)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, Administració General i Recursos Humans.

  2.1 Aprovació del Pla Econòmic financer, exercici 2019-2020. Exp. 866/2019. (00:03:02)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:02:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:16)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2.2 Aprovació de la modificació de crèdits núm. 9/2019, per suplements de crèdits. Exp. 861/2019. (00:04:12)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2.3 Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2019. Exp. 188/2019. (00:05:29)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:05:36)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2.4 Aprovació del Reglament regulador de la situació de segona activitat en el cos de la Policia Local en l'Ajuntament de Xeraco. Exp. 854/2019. (00:06:09)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:07:22)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:07:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:07:52)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:08:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:08:57)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:08:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:09:13)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:09:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Juan José Escrivá Luis (00:10:04)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Debate (00:10:49)

  Jose Salvador Tejada Soler (00:10:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:10:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 760/2019.

  5. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 708/2019.

  6. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, primer trimestre. Exp. 889/2019. (00:11:33)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:11:39)
  Cargo: Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Patrimoni, Modernització i Noves Tecnologies | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  7. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:12:14)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  8. Precs i preguntes. (00:12:24)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:12:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Juan José Escrivá Luis (00:13:06)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:13:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (00:13:22)

  AJUNTAMENT DE XERACO