AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2021 | 28-01-2021Ubicación
Sala de sesiones plenarias del ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 28 de enero de 2021

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 22 00:17:27
  Partido Popular - PP 14 00:21:55
  Coalició Compromís 4 00:02:59
  Pspv-Psoe Xeraco 7 00:11:06
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 2 00:01:58

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de desembre de 2021, minuta 11/2021.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:02:27)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Stefano Torres Jaijo (00:05:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:08:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Rosa Grau Pellicer (00:15:37)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Stefano Torres Jaijo (00:17:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Ferran Bofï Pardo (00:17:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:18:05)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:18:29)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Rosa Grau Pellicer (00:20:43)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021.
  2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021.

  Cora Rubio Ahulló (00:22:30)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Evaristo Salom Rubio (00:23:49)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Stefano Torres Jaijo (00:24:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Ferran Bofï Pardo (00:24:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Evaristo Salom Rubio (00:25:17)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans . 3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme, activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu municipal (2011/2020) .
  3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020).

  Ferran Bofï Pardo (00:26:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020).

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020).
  3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019).

  Evaristo Salom Rubio (00:27:18)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019).

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019).
  3.5 Sotmetiment a informació de la revisió del Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi de Xeraco (Exp. 736/2013).
  3.6 Sol·licitud d’ajuda a l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2021. Exp. 126/2021
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:32:30)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021.
  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  7. Precs i preguntes.

  Stefano Torres Jaijo (00:34:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:46)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:36:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:40:02)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:43:24)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:46:36)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:48:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:22)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:54:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  7. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:55:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  7. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 28 de desembre de 2021, minuta 11/2021. (00:00:41)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana , Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Modificació de la Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Exp. 111/2021. (00:02:06)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:02:27)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Stefano Torres Jaijo (00:05:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís

  Debate (00:05:18)

  Stefano Torres Jaijo (00:05:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:08:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Rosa Grau Pellicer (00:15:37)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Stefano Torres Jaijo (00:17:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:17:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:17:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:18:05)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:18:29)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:19:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Rosa Grau Pellicer (00:20:43)
  Cargo: Interventora municipal | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2 Adhesió a la Xarxa Salut, Xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana. Exp. 97/2021. (00:22:16)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:22:30)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, gricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans .

  3.1. Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de porteria, socorrisme,
  activitats aquàtiques, esportives, d’oci i temps lliure de la piscina i poliesportiu
  municipal (2011/2020) . (00:23:25)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:23:49)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Debate (00:24:30)

  Stefano Torres Jaijo (00:24:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:24:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:25:17)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3.2. Aprovació inicial i informació pública de la modificació puntual núm. 5 del Pla Parcial del Sòl Industrial de Xeraco (Exp. 1153/2020). (00:26:02)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:26:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3.3 Aprovació inicial del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Xeraco (Exp. 460/2019). (00:27:08)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Evaristo Salom Rubio (00:27:18)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3.5 Sotmetiment a informació de la revisió del Catàleg de Béns i Espais Protegits del municipi de Xeraco (Exp. 736/2013). (00:29:08)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3.6 Sol·licitud d’ajuda a l’IVACE per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, exercici 2021. Exp. 126/2021 (00:31:10)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:32:10)


  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  5. Donar compte de la comunicació de la Mancomunitat de Municipis de la Safor referent a la modificació de la prestació del Servei d’Arxius. Exp. 121/2021. (00:32:19)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:28:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:32:30)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  6. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:34:07)

  Dar cuenta

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  7. Precs i preguntes. (00:34:19)


  Avelino Mascarell Peiró (00:34:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Stefano Torres Jaijo (00:34:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:35:46)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:36:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:40:02)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Cora Rubio Ahulló (00:43:24)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:46:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:46:36)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:48:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:22)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:54:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:55:47)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  AJUNTAMENT DE XERACO