AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 30-07-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 30 de julio de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 38 00:25:04
  Partido Popular - PP 17 00:22:39
  Coalició Compromís 12 00:04:43
  Pspv-Psoe Xeraco 15 00:12:55
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 0 00:00:00
  Público 9 00:02:22

  INTERVENCIONES


  Avelino Mascarell Peiró (00:01:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 12 de juliol de 2019, minuta 8/2019.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana, Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2018. Exp. 1048/2019.

  Martina Grau Peris (00:01:50)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana, Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2018. Exp. 1048/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana, Serveis Personals i Especial de Comptes. 2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2018. Exp. 1048/2019.
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:02:15)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:52)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:03:31)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:04:11)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019
  2.3. Aprovació dies festius escolars curs 2019-2020. Exp. 1237/2019.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:05:32)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius escolars curs 2019-2020. Exp. 1237/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  2.3. Aprovació dies festius escolars curs 2019-2020. Exp. 1237/2019.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència previ a la denegació d'aprovació del PGOU. Exp. 736/2013.

  Martina Grau Peris (00:06:49)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència previ a la denegació d'aprovació del PGOU. Exp. 736/2013.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència previ a la denegació d'aprovació del PGOU. Exp. 736/2013.

  Martina Grau Peris (00:07:43)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans. 3.1.Ratificació de les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència previ a la denegació d'aprovació del PGOU. Exp. 736/2013.
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Martina Grau Peris (00:10:05)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Ferran Bofï Pardo (00:11:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Martina Grau Peris (00:14:09)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020

  Ferran Bofï Pardo (00:15:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Ferran Bofï Pardo (00:20:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:23:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:23:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Ferran Bofï Pardo (00:25:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Martina Grau Peris (00:25:51)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Martina Grau Peris (00:25:56)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:25:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Martina Grau Peris (00:25:59)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Martina Grau Peris (00:26:02)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS

  Avelino Mascarell Peiró (00:26:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS
  4.3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA. EXP. 1459/2019
  4.4. EXERCICI D’ACCIONS JUDICIALS CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 07.06.2019 DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I EL DECRET 46/2019, DE 22 DE MARÇ, DEL CONSELL, EN QUÈ ES FONAMENTA AQUELLA. EXP. 1458/2019.
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers. exercici 2019, segon trmiestre. Exp. 760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 708/2019. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 889/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:30:41)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers. exercici 2019, segon trmiestre. Exp. 760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 708/2019. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 889/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  5. Donar compte de les dades comunicades al Ministeri d'Hisenda sobre execució del pressupost i altres estats financers. exercici 2019, segon trmiestre. Exp. 760/2019. 6. Donar compte de l'informe conjunt de la Intervenció i la Tresoreria municipals relatiu al compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament d'obligacions reconegudes, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 708/2019. 7. Donar compte de l'informe de la Intervenció municipal relatiu a resolucions contràries a les objeccions formulades, exercici 2019, segon trimestre. Exp. 889/2019.
  8. Donar compte de l'estat de l'expedient d'aprovació del Programa d'Actuació Aïllada en parcel·la urbana "Riegos Pous" Exp. 159/2019.
  9. Donar compte de la resolució de l'alcaldia núm.852/2019 de 12 de juliol sobre delegació de funcions d'alcaldia en segona tinent d'alcalde.
  10. Donar compte dels actes administratius adoptats en matèria d'organització de la nova Corporació: 10.1 Resolució núm. 857/2019, de 15 de juliol sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. Exp. 1053/2019.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:34:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  10. Donar compte dels actes administratius adoptats en matèria d'organització de la nova Corporació: 10.1 Resolució núm. 857/2019, de 15 de juliol sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. Exp. 1053/2019.

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  10. Donar compte dels actes administratius adoptats en matèria d'organització de la nova Corporació: 10.1 Resolució núm. 857/2019, de 15 de juliol sobre concreció del règim de dedicació i de retribucions dels membres corporatius. Exp. 1053/2019.
  10.2 Resolució núm.869/2019, de 17 de juliol sobre adscripció de regidors a les Comissions Informatives. Exp. 1053/2019.
  10.3 Resolució d'alcaldia núm. 880/2019, de 19 de juliol sobre delegació de la presidència i nomenament de secretari del Consell Agrari Municipal.
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:36:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:36:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:36:22)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:37:02)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Cora Rubio Ahulló (00:37:19)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:38:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:38:40)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:39:04)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:39:32)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.

  Avelino Mascarell Peiró (00:39:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  11. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:41:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (00:41:50)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:42:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:43:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:43:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:43:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Evaristo Salom Rubio (00:43:20)
  Cargo: 3r. Tinent d'alcalde. Regidor delegat d'Agricultura, Medi Ambient i Esports | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:43:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:45:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:47:25)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:48:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:48:06)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:51:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:51:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (00:51:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Mireia Martí Peiró (00:53:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (00:53:45)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:55:01)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:55:37)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Héctor Josep Juan Bofí (00:55:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (00:56:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (00:56:47)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Héctor Josep Juan Bofí (01:00:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:00:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:00:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Jacinta Rubio Rodrigo (01:01:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:01:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Ferran Bofï Pardo (01:01:44)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  12. Precs i preguntes.

  Silvia Milvaques Castelló (01:02:28)
  Cargo: 4ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada de Serveis Urbans, Recursos Humans i Protecció Animal | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:04:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Cora Rubio Ahulló (01:04:11)
  Cargo: 1ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Administració General, Ocupació, Foment Local i Festes | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  Avelino Mascarell Peiró (01:08:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP
  12. Precs i preguntes.

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 12 de juliol de 2019, minuta 8/2019. (00:01:34)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:01:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Hisenda, Administració General, Ocupació i Foment Local, Seguretat Ciutadana, Serveis Personals i Especial de Comptes.

  2.1 Aprovació del Compte General, exercici 2018. Exp. 1048/2019. (00:01:47)


  Avelino Mascarell Peiró (00:01:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:01:50)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 13/2019,per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Exp. 1399/2019 (00:02:04)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:02:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:02:15)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:02:52)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:03:31)
  Cargo: 2ª Tinent d'alcalde. Regidora delegada d'Economia, Hisenda i Cultura | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:03:56)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:04:11)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  2.3. Aprovació dies festius escolars curs 2019-2020. Exp. 1237/2019. (00:05:21)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:05:32)
  Cargo: Regidora d'Educació, Benestar Social, Igualtat i Seguretat Ciutadana | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa permanent d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura, Serveis Urbans, Esports i Recursos Humans.

  3.1.Ratificació de les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència previ a la denegació d'aprovació del PGOU. Exp. 736/2013. (00:06:37)


  Avelino Mascarell Peiró (00:06:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:06:49)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:07:43)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  3.2. Ratificació de les al·legacions a la resolució de la CHOPVT relativa a la via ramadera que connecta a la CV-605 amb la platja de Tavernes. Exp. 1017/2018. (00:07:51)

  Aprobada

  Martina Grau Peris (00:07:43)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:07:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:10:05)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:11:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:11:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:12:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:13:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:13:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Martina Grau Peris (00:14:09)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  4.1 APROVACIÓ DIES FESTIUS LOCALS 2020 (00:14:15)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:14:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Ferran Bofï Pardo (00:15:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jacinta Rubio Rodrigo (00:15:59)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP

  4.2 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES L’ACORD PLENARI RELATIU A L’ABSTENCIÓ DE PARTICIPAR EN ACTES DE CARÀCTER RELIGIÓS PER MEMBRES CORPORATIUS (00:17:33)

  Aprobada

  Avelino Mascarell Peiró (00:16:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Partido Popular - PP