AJUNTAMENT DE XERACO
/uploads/Ayuntamiento_de_Xeraco/2016-10-24_22-01-25_xeraco.png AJUNTAMENT DE XERACO

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de xeraco ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2019 | 31-01-2019Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 31 de enero de 2019

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 22 00:09:38
  Partido Popular - PP 6 00:06:46
  Coalició Compromís 9 00:06:14
  Pspv-Psoe Xeraco 22 00:09:00
  Acord Ciutadà: Canviar Xeraco 15 00:08:30
  Público 3 00:02:47

  INTERVENCIONES


  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:01:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:03:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:04:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:04:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:06:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018.
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1 Desestiment al procediment de licitació i adjudicació del lot núm. 2 "Serveis de Desinfecció i desratització d'edificis municipals en expedient de contractació núm. 1301/2018.

  Martina Grau Peris (00:06:50)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1 Desestiment al procediment de licitació i adjudicació del lot núm. 2 "Serveis de Desinfecció i desratització d'edificis municipals en expedient de contractació núm. 1301/2018.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans 2.1 Desestiment al procediment de licitació i adjudicació del lot núm. 2 "Serveis de Desinfecció i desratització d'edificis municipals en expedient de contractació núm. 1301/2018.
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Juan José Escrivá Luis (00:08:03)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Juan José Escrivá Luis (00:11:39)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació 3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019.
  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF.
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 5. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 2018-1444, de 27 de desembre de 2018, de rectificació d’errors en l’expedient d’expropiació 968/2014 i declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.

  Martina Grau Peris (00:12:38)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 5. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 2018-1444, de 27 de desembre de 2018, de rectificació d’errors en l’expedient d’expropiació 968/2014 i declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 5. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 2018-1444, de 27 de desembre de 2018, de rectificació d’errors en l’expedient d’expropiació 968/2014 i declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
  6. Donar compte de la sentencia desestimatòria del recurs de suplicació núm. 2795/2018 interposat per M.C.C.J. Y M.J.G.P. contra sentència del Jutjat de lo Social núm. 13 de València.

  Martina Grau Peris (00:13:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público
  6. Donar compte de la sentencia desestimatòria del recurs de suplicació núm. 2795/2018 interposat per M.C.C.J. Y M.J.G.P. contra sentència del Jutjat de lo Social núm. 13 de València.

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  6. Donar compte de la sentencia desestimatòria del recurs de suplicació núm. 2795/2018 interposat per M.C.C.J. Y M.J.G.P. contra sentència del Jutjat de lo Social núm. 13 de València.
  7. Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 1431 de 26 de desembre de 2018 sobre delegació temporal de les funcions d’alcaldia. Exp. 2250/2018.
  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària.
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:19:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:21:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:23:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:23:42)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:25:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  José Lena Ferrer (00:25:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Stefano Torres Jaijo (00:28:05)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:28:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:36)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:32:21)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:27)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:34:09)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:34:31)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:35:17)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:35:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:38:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:39:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:39:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:41:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:43:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:43:09)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís
  9. Precs i preguntes

  Jose Salvador Tejada Soler (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco
  9. Precs i preguntes

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació d'actes de sessió anterior, de data 29 de novembre de 2018, minuta 7/2018 i de data 18 de desembre de 2018, minuta 8/2018. (00:01:24)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:01:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:01:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:03:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:03:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:03:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:04:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:04:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:04:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:05:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:31)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:05:35)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:05:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:06:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:06:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  2. Dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans

  2.1 Desestiment al procediment de licitació i adjudicació del lot núm. 2 "Serveis de Desinfecció i desratització d'edificis municipals en expedient de contractació núm. 1301/2018. (00:06:32)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:06:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:06:50)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  3. Dictàmens de la Comissió Informativa de Benestar Social, Cultura, Educació i Esports, Turisme, Foment local i Ocupació

  3.1 Adhesió de l'Ajuntament de Xeraco al Programa Ciutat Lectora. Exp. 112/2019. (00:07:49)

  Aprobada

  Jose Salvador Tejada Soler (00:07:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Juan José Escrivá Luis (00:08:03)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:11:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:11:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:29)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Juan José Escrivá Luis (00:11:39)
  Cargo: Regidor Delegat d’Educació, Medi Ambient i Agricultura | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Mª Amparo Barrios Vidal (00:11:54)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  4. Mocions d’urgència, a l’empar dels arts. 93, 91.4 i 97.3 del ROF. (00:12:18)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  B) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

  5. Donar compte de la resolució d’alcaldia núm. 2018-1444, de 27 de desembre de 2018, de rectificació d’errors en l’expedient d’expropiació 968/2014 i declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació. (00:12:22)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:12:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:12:38)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  6. Donar compte de la sentencia desestimatòria del recurs de suplicació núm. 2795/2018 interposat per M.C.C.J. Y M.J.G.P. contra sentència del Jutjat de lo Social núm. 13 de València. (00:13:35)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:13:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Martina Grau Peris (00:13:44)
  Cargo: Secretaria general | Pertenece a: Público

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  7. Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 1431 de 26 de desembre de 2018 sobre delegació temporal de les funcions d’alcaldia. Exp. 2250/2018. (00:14:56)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  8. Donar compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió ordinària. (00:15:06)

  Dar cuenta

  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  9. Precs i preguntes (00:15:16)


  Jose Salvador Tejada Soler (00:14:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:15:26)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:19:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:21:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:21:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:11)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:22:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:22:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:23:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:23:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:23:42)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:24:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:25:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  José Lena Ferrer (00:25:34)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Stefano Torres Jaijo (00:28:05)
  Cargo: Regidor serveis urbans, foment agrari i festes. | Pertenece a: Coalició Compromís

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:28:30)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:30:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:30:36)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:32:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:32:21)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:33:27)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:33:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:34:09)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:34:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:34:31)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:08)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:35:17)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Avelino Mascarell Peiró (00:35:38)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:35:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:35:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Jose Salvador Tejada Soler (00:38:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Joan Batiste Bofí Bofí (00:39:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Acord Ciutadà: Canviar Xeraco

  Ubalda Ferragud Balaguer (00:39:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:40:53)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:40:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:41:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Avelino Mascarell Peiró (00:42:19)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular - PP

  Jose Salvador Tejada Soler (00:43:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco

  Francesc Ángel Serralta Zaragozá (00:43:09)
  Cargo: Regidor d'Esports i Turisme | Pertenece a: Coalició Compromís

  Jose Salvador Tejada Soler (00:44:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Pspv-Psoe Xeraco