/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Sumacàrcer posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.Seleccione l'any

ANY SESSIONS
2017 9 Veure llistat

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

30-10-2017

Sessió de data 30 d'octubre de 2017