Ajuntament de Sumacàrcer
/uploads/Ajuntament_de_Sumacarcer/2017-01-05_09-01-24_logo_per_a_david_1.png Ajuntament de Sumacàrcer

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Sumacàrcer ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 26-10-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 26 de octubre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 43 00:37:24
  PSPV-PSOE 1 00:00:26
  N.A.P. 10 00:01:54
  Partido Popular 33 00:11:45
  Ajuntament 4 00:05:08

  INTERVENCIONES


  Txema Pelaez Palazon (00:03:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 28 de setembre de 2018.
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:04:30)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:09:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Àngels Egea Escrivà (00:10:36)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:11:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.

  Txema Pelaez Palazon (00:13:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia.
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Joaquín Crespí Garcia (00:15:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Txema Pelaez Palazon (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Txema Pelaez Palazon (00:17:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Txema Pelaez Palazon (00:17:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.

  Txema Pelaez Palazon (00:17:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa.
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:23:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:23:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:23:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:24:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:25:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:25:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Vicent Pons Soriano (00:25:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:25:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Vicent Pons Soriano (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:25:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Vicent Pons Soriano (00:26:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural

  Txema Pelaez Palazon (00:26:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural
  5. Adhesió a la xarxa d'agents d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’aprovació del Pla Estratègic d’Igualtat
  6. Constitució de la comissió d’igualtat de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  6. Constitució de la comissió d’igualtat de l’Ajuntament de Sumacàrcer

  Txema Pelaez Palazon (00:35:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  6. Constitució de la comissió d’igualtat de l’Ajuntament de Sumacàrcer
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Àngels Egea Escrivà (00:36:34)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Txema Pelaez Palazon (00:36:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Àngels Egea Escrivà (00:36:40)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.

  Txema Pelaez Palazon (00:36:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador).

  Vicent Pons Soriano (00:43:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador).

  Txema Pelaez Palazon (00:43:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador).

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador).

  Txema Pelaez Palazon (00:46:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador).
  9. Mocions d'urgència.
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:47:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:48:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:48:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:48:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:49:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:51:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  10. Precs i preguntes.

  Txema Pelaez Palazon (00:54:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Joaquín Crespí Garcia (00:58:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (00:58:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Óscar Villa Garcia (00:58:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (00:59:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (00:59:51)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:00:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (01:00:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:01:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (01:01:05)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:01:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (01:01:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:01:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (01:01:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:01:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:01:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:02:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Vicent Pons Soriano (01:02:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:02:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:50)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:02:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:02:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:02:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:03:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:03:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:03:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Óscar Villa Garcia (01:03:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:03:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  Joaquín Crespí Garcia (01:04:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular
  intervenciones

  Txema Pelaez Palazon (01:04:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE
  intervenciones

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 28 de setembre de 2018. (00:03:55)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:03:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  2. Retre compte de les resolucions d’alcaldia. (00:04:19)

  Dar cuenta

  Txema Pelaez Palazon (00:03:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:04:30)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Debate (00:09:10)

  Àngels Egea Escrivà (00:04:30)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:13)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:09:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:09:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:10:36)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Joaquín Crespí Garcia (00:10:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:11:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:11:45)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:13:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  3. Pròrroga del Conveni Inclusite amb la Diputació de València per a accessibilitat en la pàgina web corporativa. (00:14:19)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:13:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:15:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:16:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:16:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  David Pons Garcia (00:17:04)
  Cargo: 1r. Tinent d'Alcalde. Regidor de Cultura, Festes i Transparència | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:30)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:17:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:17:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:17:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:17:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  4.Adhesió al servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta d’assistència tècnica en enginyeria forestal i de medi rural (00:18:10)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:17:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Debate (00:22:59)

  Txema Pelaez Palazon (00:17:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:17)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:27)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:23:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:23:36)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:24:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:24:54)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:25:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:25:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:25:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:25:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:25:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:26:12)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:26:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  5. Adhesió a la xarxa d'agents d'igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a l’aprovació del Pla Estratègic d’Igualtat (00:28:03)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:26:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  6. Constitució de la comissió d’igualtat de l’Ajuntament de Sumacàrcer (00:33:00)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:26:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:35:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:35:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. (00:35:55)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:35:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:36:21)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Àngels Egea Escrivà (00:36:34)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:36:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Àngels Egea Escrivà (00:36:40)
  Cargo: Secretaria-interventora | Pertenece a: Ajuntament

  Txema Pelaez Palazon (00:36:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  8. Menció honorífica de Fredy Neptalí Urrutia Guevara, Alcalde d’Olopa (Guatemala) i de Carlos Josué Álvarez Rivera, Alcalde de San Fernando (El Salvador). (00:39:54)

  Aprobada

  Txema Pelaez Palazon (00:36:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Vicent Pons Soriano (00:43:09)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: N.A.P.

  Txema Pelaez Palazon (00:43:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:46:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:46:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  9. Mocions d'urgència. (00:47:00)


  Txema Pelaez Palazon (00:46:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  10. Precs i preguntes. (00:47:08)


  Txema Pelaez Palazon (00:46:23)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:47:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:47:59)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:01)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:48:03)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:48:33)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:49:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:49:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:51:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Joaquín Crespí Garcia (00:52:15)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Debate (00:54:28)

  Txema Pelaez Palazon (00:54:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  intervenciones (00:58:20)


  <

  Joaquín Crespí Garcia (00:58:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular

  Txema Pelaez Palazon (00:58:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSPV-PSOE

  Óscar Villa Garcia (00:58:49)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Partido Popular