/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

29-09-2022

Sessió de data 29 d'setembre de 2022