/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

12-06-2019

Sessió de data 12 d'juny de 2019