Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 21-12-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 21 d'desembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 25 00:18:11
  PSOE 3 00:04:51
  PPCV 4 00:06:32
  Compromís 12 00:24:05
  EUPV-Els Verds SUMEM 0 00:00:00
  Ciutadans 2 00:04:00
  Públic 0 00:00:00
  Ajuntament 3 00:02:30

  INTERVENCIONS


  Salvador Torrent Catalá (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:08:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:17:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Martinez Medina (00:17:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:18:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:20:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:20:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:21:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:24:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Alfredo Alfonso Bargues (00:24:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:26:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:26:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:33:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:34:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:34:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Marta Andrés Peiró (00:36:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:36:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Alfredo Alfonso Bargues (00:36:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:37:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Alfredo Alfonso Bargues (00:37:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:38:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Marta Andrés Peiró (00:38:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:39:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Isabel Montaner Borja (00:39:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:40:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Secretari (00:41:02)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA

  Salvador Torrent Catalá (00:41:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Secretari (00:41:43)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:43:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Isabel Montaner Borja (00:43:48)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:47:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Alfredo Alfonso Bargues (00:47:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:51:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Secretari (00:51:46)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:52:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Martinez Medina (00:52:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:55:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  José Enrique Martínez Escrivá (00:55:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  Salvador Torrent Catalá (00:59:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021- RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021

  ORDRE DEL DIA


  1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA (00:07:40)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:08:37)

  Isabel Montaner Borja (00:08:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:17:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:17:04)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:18:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:41)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:51)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:20:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:21:00)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:24:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:24:23)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:26:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:26:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:33:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:34:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:34:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Marta Andrés Peiró (00:36:44)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:36:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:36:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:37:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:37:48)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:38:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Marta Andrés Peiró (00:38:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:39:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:39:23)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:40:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:41:02)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  2. EXPEDIENTE 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-
  RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
  PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA PARA 2021 (00:41:23)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:41:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:41:43)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:43:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:43:48)

  Isabel Montaner Borja (00:43:48)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:47:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:47:17)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:51:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:51:46)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:52:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:52:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:55:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (00:55:19)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:59:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de l'Eliana