Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 18-11-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 18 d'novembre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 31 00:17:51
  PSOE 9 00:26:01
  PPCV 5 00:08:31
  Compromís 7 00:30:16
  EUPV-Els Verds SUMEM 0 00:00:00
  Ciutadans 3 00:20:18
  Públic 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:04:41

  INTERVENCIONS


  Salvador Torrent Catalá (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Secretari (00:02:12)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:04:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  José Enrique Martínez Escrivá (00:04:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:05:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Martinez Medina (00:05:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:07:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Secretari (00:07:43)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:07:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Isabel Montaner Borja (00:08:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:10:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Alfredo Alfonso Bargues (00:10:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  José Enrique Martínez Escrivá (00:11:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL

  Salvador Torrent Catalá (00:11:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Secretari (00:11:53)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:12:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:12:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:14:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Isabel Montaner Borja (00:14:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:17:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Martinez Medina (00:17:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:19:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:19:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Isabel Montaner Borja (00:20:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:23:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:23:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:24:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Secretari (00:24:44)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:24:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Alfredo Alfonso Bargues (00:25:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.

  Salvador Torrent Catalá (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN INICIAL. 2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT.
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Secretari (00:26:55)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (00:28:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  José Enrique Martínez Escrivá (00:28:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (00:29:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Isabel Montaner Borja (00:29:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (00:38:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Martinez Medina (00:38:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (00:55:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Alfredo Alfonso Bargues (00:55:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  José Enrique Martínez Escrivá (01:01:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:12:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Isabel Montaner Borja (01:13:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:25:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Alfredo Alfonso Bargues (01:25:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:26:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Alfredo Alfonso Bargues (01:27:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:27:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  José Enrique Martínez Escrivá (01:27:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:27:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  José Enrique Martínez Escrivá (01:27:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:35:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Isabel Montaner Borja (01:45:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:45:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Isabel Montaner Borja (01:45:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:46:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Secretari (01:47:08)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  Salvador Torrent Catalá (01:47:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2.2. Propuesta de acuerdo.

  ORDRE DEL DIA


  1. Expediente 619025H: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 24/2020- APROBACIÓN INICIAL (00:02:00)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:02:12)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:04:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (00:04:31)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:05:18)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:05:32)

  Salvador Martinez Medina (00:05:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:07:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:07:43)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:07:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:08:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:10:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:10:14)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:10:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (00:11:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:11:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  2. - Expediente 608488Y: PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021-APROBACIÓN
  INICIAL.

  2.1. Propuesta de acuerdo de modificación RPT. (00:11:39)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:11:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:11:53)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:12:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:12:19)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:14:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:14:33)

  Isabel Montaner Borja (00:14:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:17:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:17:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:19:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:19:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:19:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:23:17)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:23:22)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:24:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:24:44)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:24:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:25:06)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  2.2. Propuesta de acuerdo. (00:26:30)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:26:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:26:55)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:28:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (00:28:47)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:29:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:29:54)

  Isabel Montaner Borja (00:29:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:38:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:38:25)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:55:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:55:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (01:01:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (01:01:27)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (01:12:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (01:13:01)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (01:25:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (01:25:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (01:26:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (01:27:02)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (01:27:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (01:27:15)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (01:27:22)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (01:27:24)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (01:35:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (01:45:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (01:45:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (01:45:31)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (01:46:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (01:47:08)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (01:47:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de l'Eliana