Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 30-10-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 30 d'octubre de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 16 00:12:31
  PSOE 5 00:05:52
  PPCV 1 00:00:35
  Compromís 1 00:03:27
  EUPV-Els Verds SUMEM 0 00:00:00
  Ciutadans 2 00:01:22
  Públic 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:03:51

  INTERVENCIONS


  Salvador Torrent Catalá (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Aprobación, si procede, del acta de pleno de fecha 24 de septiembre de 2020.
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Secretari (00:05:51)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:06:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Eva Mª Santafé Miguel (00:07:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:07:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Eva Mª Santafé Miguel (00:07:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:07:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Martinez Medina (00:07:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Secretari (00:08:42)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:08:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Mª José Marco Sanchís (00:08:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:09:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Eva Mª Santafé Miguel (00:09:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT

  Salvador Torrent Catalá (00:11:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Secretari (00:11:47)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Torrent Catalá (00:12:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Marta Andrés Peiró (00:12:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Torrent Catalá (00:15:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Isabel Montaner Borja (00:15:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Torrent Catalá (00:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Secretari (00:19:37)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Torrent Catalá (00:19:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Martinez Medina (00:19:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS

  Salvador Torrent Catalá (00:20:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES Y PARCELAS
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Secretari (00:23:19)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Salvador Torrent Catalá (00:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Vicente Zamora i Cervera (00:24:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Salvador Torrent Catalá (00:26:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Secretari (00:26:53)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  Salvador Torrent Catalá (00:27:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación, si procede, del acta de pleno de fecha 24 de septiembre de 2020. (00:04:57)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  2. Expediente 559595Q: IND_664-2020 EXPEDIENTE PROGRAMA EDIFICANT (00:05:19)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:01)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:05:51)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:06:57)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eva Mª Santafé Miguel (00:07:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:07:15)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eva Mª Santafé Miguel (00:07:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:07:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:07:33)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:07:58)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:08:42)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:08:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Mª José Marco Sanchís (00:08:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:09:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Eva Mª Santafé Miguel (00:09:38)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:11:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  3. Expediente 495898Y: APROBACION ORDENANZA LIMPIEZA Y VALLADO
  SOLARES Y PARCELAS (00:11:28)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:11:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:11:47)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:12:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Marta Andrés Peiró (00:12:58)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:15:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:15:33)

  Isabel Montaner Borja (00:15:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:19:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:19:37)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:19:46)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:19:54)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:20:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  4. Expediente 559139H: SOLICITUD DE RESOLUCION DEL PAI UE12 POR
  CADUCIDAD - MERCANTIL BELLA ELIANA SL (00:22:53)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:20:51)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:23:19)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:24:38)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Vicente Zamora i Cervera (00:24:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:26:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:26:53)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:27:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de l'Eliana