Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2020 | 25-06-2020Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'juny de 2020

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 14 00:08:54
  PSOE 4 00:03:58
  PPCV 1 00:00:46
  Compromís 2 00:05:05
  EUPV-Els Verds SUMEM 0 00:00:00
  Ciutadans 0 00:00:00
  Públic 0 00:00:00
  Ajuntament 6 00:05:38

  INTERVENCIONS


  Salvador Torrent Catalá (00:00:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Aprobación si procede del acta anterior de 28 de mayo de 2020.
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Secretari (00:01:26)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Salvador Torrent Catalá (00:04:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  José Enrique Martínez Escrivá (00:04:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Salvador Torrent Catalá (00:05:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Secretari (00:06:21)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Salvador Torrent Catalá (00:06:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Isabel Montaner Borja (00:06:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Salvador Torrent Catalá (00:09:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Alfredo Alfonso Bargues (00:09:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  2. Modificación de créditos 13/2020.

  Salvador Torrent Catalá (00:10:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  2. Modificación de créditos 13/2020.
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Secretari (00:12:11)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Salvador Torrent Catalá (00:13:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:13:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Salvador Torrent Catalá (00:14:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Secretari (00:15:15)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Salvador Torrent Catalá (00:15:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Isabel Montaner Borja (00:15:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Salvador Torrent Catalá (00:18:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:18:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario

  Salvador Torrent Catalá (00:19:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Secretari (00:20:00)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Salvador Torrent Catalá (00:20:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Vicente Zamora i Cervera (00:20:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Salvador Torrent Catalá (00:21:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Secretari (00:22:17)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.

  Salvador Torrent Catalá (00:22:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana.
  - Donar compte de l'agraïment del cap de serveis del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana

  ORDRE DEL DIA


  1. Aprobación si procede del acta anterior de 28 de mayo de 2020.
  (00:00:54)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  2. Modificación de créditos 13/2020. (00:01:17)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:00:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:01:26)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:04:04)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  José Enrique Martínez Escrivá (00:04:35)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:05:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:06:21)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:06:37)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:06:49)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:09:10)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Alfredo Alfonso Bargues (00:09:16)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:10:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  3. Aprobación definitiva del reglamento de control horario (00:12:08)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:10:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:12:11)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:13:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:13:57)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:14:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:15:15)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:15:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:15:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:18:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:18:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:19:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  4. Propuesta de solicitud a Consellería de exclusión de la consideración de Bien de Relevancia Local al Núcleo Urbano Histórico del municipio de L´Eliana. (00:19:49)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:19:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:20:00)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:20:43)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Vicente Zamora i Cervera (00:20:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:21:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Secretari (00:22:17)
  Càrrec: Secretari | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:22:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  - Donar compte de l'agraïment del cap de serveis del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana (00:22:48)

  Donar compte

  Salvador Torrent Catalá (00:22:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Ajuntament de l'Eliana