Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de l'Eliana posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2021 | 25-11-2021Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 25 d'novembre de 2021

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 35 00:32:39
  PSOE 24 00:19:42
  PPCV 13 00:13:25
  Compromís 9 00:13:03
  EUPV-Els Verds SUMEM 0 00:00:00
  Ciutadans 3 00:04:19
  Públic 0 00:00:00
  Ajuntament 5 00:26:16

  INTERVENCIONS


  Salvador Torrent Catalá (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Concepcion Montaner i Coll (00:08:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Isabel Montaner Borja (00:08:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Mª José Marco Sanchís (00:09:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Marta Andrés Peiró (00:10:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Dolores Espinosa Prosper (00:10:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Eva Mª Santafé Miguel (00:11:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Maria Pilar Garcia (00:12:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Cristina Diaz Ocheda (00:12:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:13:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Concepcion Montaner i Coll (00:14:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

  Salvador Torrent Catalá (00:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.
  2. Aprovació, si escau, de l’acta del ple de data 30 de setembre de 2021.
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Francisco Roig (00:15:41)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Salvador Torrent Catalá (00:17:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Vicente Zamora i Cervera (00:17:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Salvador Torrent Catalá (00:18:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Wenceslao Navarro Sena (00:18:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Salvador Torrent Catalá (00:20:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Isabel Montaner Borja (00:20:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.

  Salvador Torrent Catalá (00:22:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació.
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Francisco Roig (00:22:34)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Torrent Catalá (00:23:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:23:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Torrent Catalá (00:24:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Isabel Montaner Borja (00:25:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Torrent Catalá (00:26:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Martinez Medina (00:26:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Torrent Catalá (00:26:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Marta Andrés Peiró (00:26:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.

  Salvador Torrent Catalá (00:28:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol.
  5. Declaració institucional per a l’atenció en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal.

  Francisco Roig (00:29:06)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  5. Declaració institucional per a l’atenció en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal.

  Salvador Torrent Catalá (00:41:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  5. Declaració institucional per a l’atenció en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal.
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Francisco Roig (00:41:33)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:42:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Mª José Marco Sanchís (00:42:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:43:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Mª José Marco Sanchís (00:43:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:46:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Isabel Montaner Borja (00:47:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:50:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Martinez Medina (00:50:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:51:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Concepcion Montaner i Coll (00:51:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:52:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal.
  7. Declaració institucional per un finançament just 2021.

  Francisco Roig (00:53:03)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  7. Declaració institucional per un finançament just 2021.

  Salvador Torrent Catalá (01:03:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  7. Declaració institucional per un finançament just 2021.
  8. Expediente 880062J: Informació económica al ple de novembre 2021
  9. Informació municipal. Coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la núm. 2801 de data 22 de setembre fins a la núm 3839 de data 19 de novembre de 2021 i les actes de la Junta de Govern Local de data 4 i 18 d’octubre i 2 i 15 de novembre.
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:21:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:22:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:22:10)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jorge Perez i Comeche (01:28:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:29:11)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Jorge Perez i Comeche (01:29:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Eva Mª Santafé Miguel (01:29:41)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:31:25)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Eva Mª Santafé Miguel (01:31:29)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:31:32)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Eva Mª Santafé Miguel (01:31:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:32:21)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Concepcion Montaner i Coll (01:32:24)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:33:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Martinez Medina (01:33:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:35:29)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Cristina Diaz Ocheda (01:35:36)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:35:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Jorge Perez i Comeche (01:36:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:36:59)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Mª José Marco Sanchís (01:37:21)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:39:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Eva Mª Santafé Miguel (01:39:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:40:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Marta Andrés Peiró (01:41:13)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:41:48)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Dolores Espinosa Prosper (01:42:04)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Marta Andrés Peiró (01:42:17)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:43:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (01:43:34)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Marta Andrés Peiró (01:45:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:45:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Maria Pilar Garcia (01:46:07)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:46:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Alfredo Alfonso Bargues (01:46:56)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Vicente Zamora i Cervera (01:47:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:48:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Alfredo Alfonso Bargues (01:49:07)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:49:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Jorge Perez i Comeche (01:50:03)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:50:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  10. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Jorge Perez i Comeche (01:51:00)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:53:00)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDRE DEL DIA


  1. Declaració institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. (00:08:03)

  Donar compte

  Salvador Torrent Catalá (00:05:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Concepcion Montaner i Coll (00:08:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:08:46)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Mª José Marco Sanchís (00:09:18)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Marta Andrés Peiró (00:10:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Dolores Espinosa Prosper (00:10:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Eva Mª Santafé Miguel (00:11:26)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Maria Pilar Garcia (00:12:33)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Cristina Diaz Ocheda (00:12:50)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Josefa Valenzuela I Ribas (00:13:15)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Concepcion Montaner i Coll (00:14:06)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  2. Aprovació, si escau, de l’acta del ple de data 30 de setembre de 2021. (00:14:53)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  3. Expediente 879827H: C essió d’ús de porció de terreny en Avinguda Poliesportiu, per a ubicación centre de transformació. (00:15:15)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:14:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Francisco Roig (00:15:41)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:17:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Vicente Zamora i Cervera (00:17:30)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:18:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:18:21)

  Salvador Torrent Catalá (00:18:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Wenceslao Navarro Sena (00:18:32)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:20:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:20:59)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:22:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  4. Moció conjunta, per a la creació d’una zona d’esbarjo en Montesol. (00:22:10)

  Aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:22:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Francisco Roig (00:22:34)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:23:26)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:23:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:24:50)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:25:09)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:26:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:26:08)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:26:52)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Marta Andrés Peiró (00:26:56)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:28:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  5. Declaració institucional per a l’atenció en casos de mort gestacional, perinatal i neonatal. (00:28:49)

  Donar compte

  Salvador Torrent Catalá (00:28:20)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Francisco Roig (00:29:06)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:41:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  6. Moció del grup municipal PP, sobre creació d’aula d’estudi al poliesportiu municipal. (00:41:16)

  No aprovat

  Salvador Torrent Catalá (00:41:13)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Francisco Roig (00:41:33)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (00:42:45)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Mª José Marco Sanchís (00:42:54)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:43:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Debate (00:43:39)

  Salvador Torrent Catalá (00:43:27)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Mª José Marco Sanchís (00:43:43)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:46:39)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:47:08)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:50:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:50:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:51:35)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Concepcion Montaner i Coll (00:51:37)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:52:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  7. Declaració institucional per un finançament just 2021. (00:52:46)

  Donar compte

  Salvador Torrent Catalá (00:52:44)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  Francisco Roig (00:53:03)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Salvador Torrent Catalá (01:03:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  8. Expediente 880062J: Informació económica al ple de novembre 2021 (01:03:26)

  Donar compte

  Salvador Torrent Catalá (01:03:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: PSOE

  9. Informació municipal. Coneixement de les resolucions d’alcaldia des de la núm. 2801 de data 22 de setembre fins a la núm 3839 de data 19 de novembre de 2021 i les actes de la Junta de Govern Local de data 4 i 18 d’octubre i 2 i 15 de novembre. (01:04:48)

  Donar compte