Ajuntament de l'Eliana
/uploads/Ajuntament_de_Ieliana/2016-12-15_17-26-16_leliana.png Ajuntament de l'Eliana

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de l'Eliana ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2018 | 29-11-2018Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 29 de noviembre de 2018

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 18 00:38:59
  PSOE 8 00:07:46
  PPCV 7 00:11:21
  Compromís 8 00:10:05
  EUPV-Els Verds SUMEM 3 00:17:31
  Ciutadans 2 00:04:26
  Públic 3 00:02:50
  Ajuntament 0 00:00:00

  INTERVENCIONES


  Salvador Torrent Catalá (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  1. Aprovació si escau de les actes anteriors de 25 d'octubre, 9 i 16 de novembre de 2018.
  2. Declaració institucional davant els actes vandàlics patits per representants polítics a la comarca.
  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones.

  Isabel Montaner Borja (00:06:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones.

  Marta Andrés Peiró (00:11:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones.

  Dolores Espinosa Prosper (00:11:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV
  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones.

  Mercedes Berenguer Llorens (00:12:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones.
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Mª José Marco Sanchís (00:13:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:13:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:13:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Eva Mª Santafé Miguel (00:14:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Maria Pilar Garcia (00:15:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Cristina Diaz Ocheda (00:15:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:15:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:16:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:17:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  José Lorente Marco (00:17:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:19:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Martinez Medina (00:20:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:21:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Mercedes Berenguer Llorens (00:21:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:21:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:21:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:24:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Isabel Montaner Borja (00:25:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:25:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Isabel Montaner Borja (00:25:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.

  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia.
  5. Moció de l'equip de govern per a sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Local, que assumisquen el cost total de la construcció de la planta desnitrificadora.
  6. Sol·licitud grup municipal Popular, EU-Els Verds-Sumem i Ciutadans sobre convocatòria de comissió extraordinària informativa i reunions, amb participació de tots els grups polítics, en l'expedient de la planta desnitrificadora.
  7. Proposta, aprovació de l'inventari municipal de béns i drets i patrimoni municipal del sòl.
  8. Declaració institucional

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:38:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  8. Declaració institucional

  Salvador Torrent Catalá (00:39:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  8. Declaració institucional

  Eva Mª Santafé Miguel (00:42:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  8. Declaració institucional
  9. Informació municipal.

  Salvador Torrent Catalá (00:45:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  9. Informació municipal.
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Martinez Medina (00:57:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:01:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  José Lorente Marco (01:02:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM
  10. Precs i preguntes.

  Mercedes Berenguer Llorens (01:14:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:16:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Isabel Montaner Borja (01:16:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  10. Precs i preguntes.

  Salvador Torrent Catalá (01:17:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  10. Precs i preguntes.

  Mª José Marco Sanchís (01:18:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV
  10. Precs i preguntes.

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (01:19:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV
  10. Precs i preguntes.
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:25:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Marta Andrés Peiró (01:25:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:26:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (01:27:02)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:28:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (01:28:59)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  José Lorente Marco (01:30:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:32:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (01:32:59)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Salvador Torrent Catalá (01:33:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. Aprovació si escau de les actes anteriors de 25 d'octubre, 9 i 16 de novembre de 2018. (00:00:13)

  Aprobada

  Salvador Torrent Catalá (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  2. Declaració institucional davant els actes vandàlics patits per representants polítics a la comarca. (00:01:00)


  Salvador Torrent Catalá (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  3. Declaració institucional Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les dones. (00:02:53)


  Salvador Torrent Catalá (00:00:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:06:21)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Marta Andrés Peiró (00:11:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Dolores Espinosa Prosper (00:11:43)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV

  Mercedes Berenguer Llorens (00:12:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  4. Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de les condicions per a una convivència responsable amb animals de companyia. (00:12:56)

  Aprobada

  Mercedes Berenguer Llorens (00:12:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Mª José Marco Sanchís (00:13:07)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:13:10)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:13:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Debate (00:14:10)

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:13:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Eva Mª Santafé Miguel (00:14:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Maria Pilar Garcia (00:15:05)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV

  Cristina Diaz Ocheda (00:15:23)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:15:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:16:17)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:17:10)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  José Lorente Marco (00:17:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM

  Salvador Torrent Catalá (00:19:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:20:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (00:21:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Mercedes Berenguer Llorens (00:21:09)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:21:28)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:21:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (00:24:09)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (00:25:18)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (00:25:48)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV

  Isabel Montaner Borja (00:25:57)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  5. Moció de l'equip de govern per a sol·licitar al Ministeri de Transició Ecològica i a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Local, que assumisquen el cost total de la construcció de la planta desnitrificadora. (00:36:47)

  Encima de la mesa

  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  6. Sol·licitud grup municipal Popular, EU-Els Verds-Sumem i Ciutadans sobre convocatòria de comissió extraordinària informativa i reunions, amb participació de tots els grups polítics, en l'expedient de la planta desnitrificadora. (00:37:15)

  Encima de la mesa

  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  7. Proposta, aprovació de l'inventari municipal de béns i drets i patrimoni municipal del sòl. (00:37:39)

  Encima de la mesa

  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  8. Declaració institucional (00:38:02)


  Salvador Torrent Catalá (00:26:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Carmen Mª Lopez Montaner (00:38:34)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (00:39:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Eva Mª Santafé Miguel (00:42:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  9. Informació municipal. (00:42:43)

  Informa

  Eva Mª Santafé Miguel (00:42:22)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (00:45:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  10. Precs i preguntes. (00:54:29)


  Salvador Torrent Catalá (00:45:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Salvador Martinez Medina (00:57:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciutadans

  Salvador Torrent Catalá (01:01:15)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  José Lorente Marco (01:02:06)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM

  Mercedes Berenguer Llorens (01:14:33)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (01:16:32)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Isabel Montaner Borja (01:16:35)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís

  Salvador Torrent Catalá (01:17:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Mª José Marco Sanchís (01:18:16)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PPCV

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (01:19:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV

  ************** LA VOZ DEL PUEBLO ************** (01:23:31)

  Jose Manuel Ibañez Ruiz (01:19:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: PPCV

  Salvador Torrent Catalá (01:25:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Marta Andrés Peiró (01:25:45)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: PSOE

  Salvador Torrent Catalá (01:26:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Públic (01:27:02)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Salvador Torrent Catalá (01:28:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Públic (01:28:59)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  José Lorente Marco (01:30:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: EUPV-Els Verds SUMEM

  Salvador Torrent Catalá (01:32:52)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Públic (01:32:59)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic

  Salvador Torrent Catalá (01:33:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: PSOE

  Ajuntament de l'Eliana