/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

02-12-2021

Sessió de data 02 d'desembre de 2021