/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

22-03-2019

Sessió de data 22 d'març de 2019