/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Seleccione l'any

ÚLTIMA SESSIÓ PUBLICADA

13-11-2018

Sessió de data 13 d'novembre de 2018