AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2017 | 14-09-2017Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 14 de septiembre de 2017

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 42 00:23:55
  Grup Socialista PSPV-PSOE 10 00:22:56
  Grup Popular 9 00:22:57
  Compromís 12 00:33:55
  Ciudadanos 3 00:03:54
  Guanyant Torrent 5 00:14:28
  Ajuntament 1 00:01:43
  Públic 2 00:03:04

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:04:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 4/Maig/2017 * Ordinària 1/Juny/2017
  2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2200/2017, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA.
  3. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. JOSÉ FRANCISCO GOZALVO LLÁCER.
  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT I/O REDUCCIÓ DE DEUTE.

  Pau Alabajos Ferrer (00:07:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT I/O REDUCCIÓ DE DEUTE.

  Andrés José Campos Casado (00:07:50)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT I/O REDUCCIÓ DE DEUTE.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT I/O REDUCCIÓ DE DEUTE.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 5.01. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL LOCAL MUNICIPAL EN C/ PINTOR RIBERA NÚM. 32, DE SERVEI PÚBLIC A PATRIMONIAL.
  6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Pau Alabajos Ferrer (00:08:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Andrés José Campos Casado (00:13:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Pau Alabajos Ferrer (00:16:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Andrés José Campos Casado (00:17:22)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Jaume Santonja Ricart (00:17:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02.
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Amparo Folgado Tonda (00:23:27)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Jaume Santonja Ricart (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Andrés José Campos Casado (00:27:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15. 6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1. 6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2. 6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5.
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Jaume Santonja Ricart (00:29:07)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Inmaculada Amat Martínez (00:32:35)
  Cargo: 3ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Juan Jesús Ros Piles (00:34:58)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Jaume Santonja Ricart (00:35:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS 6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS”
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Amparo Folgado Tonda (00:37:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:07)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Enrique Campos Fenoll (00:45:10)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Pau Alabajos Ferrer (00:46:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:46:47)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:16)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Amparo Folgado Tonda (00:51:24)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:55:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Mª Encarnación Lerma Besó (00:55:24)
  Cargo: 1ª tinenta d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Amparo Folgado Tonda (00:56:25)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Andrés José Campos Casado (00:57:32)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Amparo Folgado Tonda (01:00:38)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (01:01:13)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Amparo Folgado Tonda (01:01:16)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:34)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR “BROT DE LEGIONEL·LA A CALICANTO”
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Pau Alabajos Ferrer (01:11:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:11:38)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Víctor González Medina (01:11:41)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:19:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Andrés José Campos Casado (01:19:50)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:24:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Víctor González Medina (01:25:00)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:29:46)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Andrés José Campos Casado (01:29:49)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:32:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Víctor González Medina (01:32:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:37:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Jaume Santonja Ricart (01:38:02)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:42:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Fernando Salom Herrero (01:48:25)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.

  Juan Jesús Ros Piles (01:50:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT “INSTAR A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA PERQUÈ EMETA INFORME JURÍDIC RESPECTE DE LA PROPOSTA LLANÇADA PER AIGÜES DE L’HORTA, S.A. AL CONSORCI D’AIGÜES DE L’HORTA”.
  7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE L’1 DE JULIOL AL 8 DE SETEMBRE DE 2017, DEL NÚM. 2035 FINS AL NÚM. 2560 INCLUSIVAMENT.
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Víctor González Medina (01:51:04)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:52:19)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  David Baviera Climent (01:52:23)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:53:29)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Ignacio Carratalá Belloch (01:53:32)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:53:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Mari Carmen Silla Mora (01:53:49)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:55:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Enrique Campos Fenoll (01:55:14)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:57:21)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Francisco José Cubas Monedero (01:57:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (01:58:24)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Amparo Folgado Tonda (01:58:27)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (02:00:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Pau Alabajos Ferrer (02:00:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (02:05:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  José Francisco Gozalvo Llácer (02:05:56)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"

  Juan Jesús Ros Piles (02:07:18)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES. 7.02.01. PREC GRUP MUNICIPAL CIUTADANS “PLÀNOLS I/O ESQUEMES DE RUTA O VIES D'EVACUACIÓ"
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (02:07:50)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (02:08:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  Públic (02:08:03)
  Cargo: Assistent a la sessió | Pertenece a: Públic
  LA VEU DELS VEÏNS

  Juan Jesús Ros Piles (02:10:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  LA VEU DELS VEÏNS

  ORDEN DEL DÍA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 4/Maig/2017
  * Ordinària 1/Juny/2017 (00:06:32)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2200/2017, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA. (00:06:46)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. SOL·LICITUD DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS DEL REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, SR. JOSÉ FRANCISCO GOZALVO LLÁCER. (00:06:58)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE SEGUIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT I/O REDUCCIÓ DE DEUTE. (00:07:09)

  Dar cuenta

  Juan Jesús Ros Piles (00:04:00)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:07:20)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Andrés José Campos Casado (00:07:50)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  5.01. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA DEL LOCAL MUNICIPAL EN C/ PINTOR RIBERA NÚM. 32, DE SERVEI PÚBLIC A PATRIMONIAL. (00:08:10)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. (00:08:26)


  Juan Jesús Ros Piles (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.01. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  6.01.01. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE CRÈDIT NÚM. MC 55/2017/CE/02. (00:08:32)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:08:47)

  Pau Alabajos Ferrer (00:08:47)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:13:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:16:22)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:16:25)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:17:22)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:17:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.01.02. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR NÚM. 13-15.

  6.01.03. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 1.

  6.01.04. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER COMARE PILAR MARTÍ, NÚM. 2.

  6.01.05. ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURÍDICA, APROVACIÓ PREU JUST, DECLARACIÓ PARCEL·LA SOBRANT, I INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE PARCEL·LA MUNICIPAL FRANJA DE SUBSÒL CONFRONTANT AMB IMMOBLE EN CARRER ENRIC VALOR, NÚM. 5. (00:22:59)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:23:26)

  Juan Jesús Ros Piles (00:21:08)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:23:27)
  Cargo: Portaveu | Pertenece a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:25:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:25:53)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:31)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:27:35)
  Cargo: 4t tinent d'alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.02. MOCIONS GRUPS MUNICIPALS

  6.02.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT “PER LA REVISIÓ I INSPECCIÓ DELS PARCS INFANTILS” (00:28:56)

  Aprobada

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:35)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE