AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Con esta herramienta desde el Ayuntamiento de Torrent ponemos a disposición de los ciudadanos, todas las sesiones públicas así como sus acuerdos.

Inicio | Sesiones 2020 | 05-11-2020Ubicación
Sala de sesiones plenarias del Ayuntamiento

Descripción de la sesión
Sesión de fecha 05 de noviembre de 2020

Duración 00:00

 • PARTIDO POLITICO/GRUPOINTERVENCIONESTIEMPO
  Alcalde 67 00:37:01
  Grup Socialista PSPV-PSOE 14 00:51:09
  Grup Popular 13 00:26:59
  Compromís 8 00:42:43
  Ciudadanos 11 00:21:03
  Guanyant Torrent 0 00:00:00
  Ajuntament 1 00:04:16
  Públic 0 00:00:00
  VOX 19 00:43:25

  INTERVENCIONES


  Juan Jesús Ros Piles (00:06:45)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 01/Octubre/2020.
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Asunción Ferrer San Pablo (00:08:48)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:08:56)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Asunción Ferrer San Pablo (00:09:15)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:13:03)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Amparo Folgado Tonda (00:13:11)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:14:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Fernando Salom Herrero (00:14:43)
  Cargo: Secretari General del Ple | Pertenece a: Ajuntament
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:59)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2. 14756/2020/GEN - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT PER A FER VALDRE I RECONÈIXER EL “BALL DE TORRENT” COM A BÉ IMMATERIAL DE RELLEVÀNCIA LOCAL.
  3. 12815/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2020.
  4. 12309/2020/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES AMB OBJECCIÓ O DISCONFORMITAT EMESOS PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020.
  5. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL, MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ. 5.01. 5701/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ ICIO EN NAU EXISTENT AL CARRER PARET DECANTÀ, 15 DEL SECTOR 1, PER CONCÓRRER CIRCUMSTÀNCIES DE FOMENT D’OCUPACIÓ FORMULADA PER LA MERCANTIL CELEVANT, SL.
  5.02. 10757/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 95% ICIO EN HABITATGE SITUAT EN AV. SANT LLORENÇ, 68 PER TRACTAR-SE D’UN IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGAT, FORMULADA PEL SR. JOSÉ MARÍA HITA CAMUÑAS.

  Amparo Folgado Tonda (00:20:31)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  5.02. 10757/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 95% ICIO EN HABITATGE SITUAT EN AV. SANT LLORENÇ, 68 PER TRACTAR-SE D’UN IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGAT, FORMULADA PEL SR. JOSÉ MARÍA HITA CAMUÑAS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:20:42)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. 10757/2020/GEN - SOL·LICITUD BONIFICACIÓ DEL 95% ICIO EN HABITATGE SITUAT EN AV. SANT LLORENÇ, 68 PER TRACTAR-SE D’UN IMMOBLE SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGAT, FORMULADA PEL SR. JOSÉ MARÍA HITA CAMUÑAS.
  5.03. 11291/2020/GEN - AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT ACTIVITAT SECUNDÀRIA FORMULADA PEL SR. MANUEL HERRERO MAS.
  5.04. 12806/2020/GEN - RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. FRA. F/2019/1657.
  5.05. 14243/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE SUPORT PRESSUPOSTARI 2020/2021 AL COMERÇ LOCAL, L’HOSTALERIA I ELS MERCATS DE TORRENT.
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Pau Alabajos Ferrer (00:21:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:27:50)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Raúl Claramonte Val (00:27:57)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:30:30)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Salvador Benlloch Pascual (00:30:33)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:36:44)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Amparo Folgado Tonda (00:36:50)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:38:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Andrés José Campos Casado (00:38:39)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:40:14)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Pau Alabajos Ferrer (00:40:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Compromís
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:43:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Salvador Benlloch Pascual (00:43:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Raúl Claramonte Val (00:45:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.

  Juan Jesús Ros Piles (00:46:48)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 2, D’URBANISME, MEDI AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT. 6.01. 12973/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ.
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Amparo Folgado Tonda (00:51:37)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:52:04)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:52:18)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:06)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (00:56:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:57:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Raúl Claramonte Val (00:57:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:49)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Inmaculada Amat Martínez (01:01:03)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:54)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:02:58)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:04:41)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Antonio José Martínez Moreno (01:04:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:05:39)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:05:42)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:10:27)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Raúl Claramonte Val (01:10:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:12)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Andrés José Campos Casado (01:12:16)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:12:47)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Salvador Benlloch Pascual (01:12:52)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: VOX
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:14:57)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:15:01)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Popular
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.

  Juan Jesús Ros Piles (01:16:02)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. 13072/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR PER A LA MODERNITZACIÓ I POSADA EN VALOR DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE TORRENT.
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Raúl Claramonte Val (01:24:40)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:26:51)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Andrés José Campos Casado (01:26:55)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:38:17)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Amparo Folgado Tonda (01:38:19)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:44:20)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Raúl Claramonte Val (01:44:24)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Ciudadanos
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:47:25)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Andrés José Campos Casado (01:47:28)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:52:11)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Mari Carmen Silla Mora (01:52:24)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Compromís
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:56:43)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Amparo Folgado Tonda (01:56:47)
  Cargo: Regidora | Pertenece a: Grup Popular
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Juan Jesús Ros Piles (01:59:36)
  Cargo: Alcalde | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.03. 13322/2020/GEN - MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I CIUDADANOS EN DEFENSA DE LA PROPIETAT PRIVADA I EL DRET A L’HABITATGE.

  Andrés José Campos Casado (01:59:46)
  Cargo: Regidor | Pertenece a: Grup Socialista PSPV-PSOE