AJUNTAMENT DE TORRENT
/uploads/AJUNTAMENT_DE_TORRENT/2016-10-28_02-12-27_torrent.png

Amb aquesta eina des de l'Ajuntament de Torrent posem a disposició dels ciutadans, totes les sessions publiques realitzades així com els seus acords.

Inici | Sessions 2019 | 07-03-2019Ubicació
Sala de sessions plenàries de l'Ajuntament

Descripció de la sessió
Sessió de data 07 d'març de 2019

Duració 00:00

 • PARTIT POLITIC/GRUPINTERVENCIONSTEMPS
  Alcalde 27 00:14:29
  Grup Socialista PSPV-PSOE 2 00:01:41
  Grup Popular 6 00:06:38
  Compromís 8 00:08:14
  Ciudadanos 5 00:08:43
  Guanyant Torrent 5 00:15:42
  Ajuntament 2 00:05:14
  Públic 0 00:00:00
  VOX 0 00:00:00

  INTERVENCIONS


  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: * Ordinària 10/Gener/2019 * Ordinària 07/Febrer/2019
  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA. 2.01. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST PRIMER TRIMESTRE 2018.
  2.02. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE 2018.
  2.03. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE 2018.
  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.

  Jaume Santonja Ricart (00:04:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.

  Andrés José Campos Casado (00:05:10)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT.
  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ. 3.01. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL PGOU: RESERVA DE SÒL DOTACIONAL, EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA SERVEI URBÀ PER A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI.
  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ. 4.01. PLA EDIFICANT SOL·LICITUD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES AMPLIACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT CEIPS LOPE DE VEGA Y SANT PASCUAL.
  4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA NOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D’ANA ORANTES.

  Jaume Santonja Ricart (00:07:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA NOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D’ANA ORANTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA NOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D’ANA ORANTES.
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Jaume Santonja Ricart (00:13:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Francisco José Cubas Monedero (00:17:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Andrés José Campos Casado (00:18:21)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS.
  5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR. 5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS EN DEFENSA DELS VALORS CONSTITUCIONALS ENFRONT DELS PROJECTES RUPTURISTES DE LA UNITAT D'ESPANYA I LES FORMACIONS POLÍTIQUES QUE ELS ENCORATGEN.
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Enrique Campos Fenoll (00:19:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Pau Alabajos Ferrer (00:23:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Jaume Santonja Ricart (00:26:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Francisco José Cubas Monedero (00:28:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Pau Alabajos Ferrer (00:31:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Ignacio Carratalá Belloch (00:32:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Amparo Folgado Tonda (00:36:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS.
  5.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CONCESSIÓ DE LA INSÍGNIA DE PLATA DE TORRENT A LES REINES DE L’ENCONTRE.
  6. TRÀMIT EXTRAORDINARI. 6.01. MODIFICACIÓ PER ERRORS MATERIALS PARÀGRAF EN PART EXPOSITIVA ACORD PLENARI PUNT 2.01 DE 07/02/2019.
  6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2019.

  Fernando Salom Herrero (00:40:46)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2019.

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2019.
  7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. 7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE FEBRER FINS A L’1 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 412 AL NÚM. 848 INCLUSIVAMENT.
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (00:46:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Víctor González Medina (00:47:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Amparo Folgado Tonda (00:49:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Benavent Roig (00:49:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Francisco José Cubas Monedero (00:50:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Enrique Campos Fenoll (00:50:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Mari Carmen Silla Mora (00:51:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:52:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:52:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Jaume Santonja Ricart (00:56:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:00:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Ignacio Carratalá Belloch (01:02:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:02:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Fernando Salom Herrero (01:03:06)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Pau Alabajos Ferrer (01:03:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE
  7.02. PRECS I PREGUNTES.

  ORDRE DEL DIA


  1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS:
  * Ordinària 10/Gener/2019
  * Ordinària 07/Febrer/2019 (00:04:01)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, HISENDA I SEGURETAT CIUTADANA.

  2.01. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST PRIMER TRIMESTRE 2018. (00:04:13)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.02. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST SEGON TRIMESTRE 2018. (00:04:23)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.03. DONAR COMPTE INFORME EXECUCIÓ TRIMESTRAL PRESSUPOST TERCER TRIMESTRE 2018. (00:04:28)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  2.04. BONIFICACIÓ DEL 95% EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER TRACTAR-SE D’UN EDIFICI CATALOGAT. (00:04:37)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:04:46)

  Juan Jesús Ros Piles (00:02:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:04:49)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:05:10)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  3. COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, MEDI AMBIENT, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL, OCUPACIÓ, MOBILITAT I PARTICIPACIÓ.

  3.01. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 25 DEL PGOU: RESERVA DE SÒL DOTACIONAL, EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA SERVEI URBÀ PER A L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTERI. (00:06:06)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4. COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ.

  4.01. PLA EDIFICANT SOL·LICITUD DELEGACIÓ COMPETÈNCIES AMPLIACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT CEIPS LOPE DE VEGA Y SANT PASCUAL. (00:06:33)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER LA NOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA AMB EL NOM D’ANA ORANTES. (00:07:00)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:05:49)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:07:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  4.03. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A LA CREACIÓ A TORRENT D’UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES MAJORS DE 55 ANYS. (00:12:49)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:12:31)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:13:01)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:17:08)

  Juan Jesús Ros Piles (00:17:02)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:17:09)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:18:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Andrés José Campos Casado (00:18:21)
  Càrrec: 4t tinent d'alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.

  5.01. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS EN DEFENSA DELS VALORS CONSTITUCIONALS ENFRONT DELS PROJECTES RUPTURISTES DE LA UNITAT D'ESPANYA I LES FORMACIONS POLÍTIQUES QUE ELS ENCORATGEN. (00:19:35)

  Retirat de l´ordre del dia

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.02. MOCIÓ GRUP MUNICIPAL CIUTADANS SOBRE ELS ACTES VANDÀLICS SUCCEÏTS EN EL PALAU DE JUSTÍCIA DE VINARÒS. (00:19:40)

  Enmienda: Aprobada

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:19:23)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:19:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Debate (00:23:37)

  Juan Jesús Ros Piles (00:23:28)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:23:38)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:26:12)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:26:39)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (00:28:55)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:28:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:31:47)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (00:31:52)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:32:36)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (00:32:40)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:33:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:36:22)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  5.03. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS PER A LA CONCESSIÓ DE LA INSÍGNIA DE PLATA DE TORRENT A LES REINES DE L’ENCONTRE. (00:37:22)

  Enmienda: Aprobada

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6. TRÀMIT EXTRAORDINARI.

  6.01. MODIFICACIÓ PER ERRORS MATERIALS PARÀGRAF EN PART EXPOSITIVA ACORD PLENARI PUNT 2.01 DE 07/02/2019. (00:39:02)

  Aprovat

  Juan Jesús Ros Piles (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  6.02. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2019. (00:40:03)


  Juan Jesús Ros Piles (00:37:03)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Fernando Salom Herrero (00:40:46)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  7. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

  7.01. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL 2 DE FEBRER FINS A L’1 DE MARÇ DE 2019, DEL NÚM. 412 AL NÚM. 848 INCLUSIVAMENT. (00:46:15)

  Donar compte

  Juan Jesús Ros Piles (00:45:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  7.02. PRECS I PREGUNTES. (00:46:30)


  Juan Jesús Ros Piles (00:45:56)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:46:55)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:47:06)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Víctor González Medina (00:47:11)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:08)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Amparo Folgado Tonda (00:49:11)
  Càrrec: Portaveu | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:49:42)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Benavent Roig (00:49:47)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:16)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Francisco José Cubas Monedero (00:50:18)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:50:53)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Enrique Campos Fenoll (00:50:58)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Ciudadanos

  Juan Jesús Ros Piles (00:51:33)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Mari Carmen Silla Mora (00:51:35)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (00:52:11)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Sagrario Carratalá Alabarta (00:52:14)
  Càrrec: Regidora | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (00:56:19)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Jaume Santonja Ricart (00:56:22)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Guanyant Torrent

  Juan Jesús Ros Piles (01:00:07)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:00:12)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:05)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Ignacio Carratalá Belloch (01:02:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Grup Popular

  Juan Jesús Ros Piles (01:02:34)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE

  Pau Alabajos Ferrer (01:02:51)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Fernando Salom Herrero (01:03:06)
  Càrrec: Secretari General del Ple | Pertany a: Ajuntament

  Pau Alabajos Ferrer (01:03:10)
  Càrrec: Regidor | Pertany a: Compromís

  Juan Jesús Ros Piles (01:03:14)
  Càrrec: Alcalde | Pertany a: Grup Socialista PSPV-PSOE